Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Half jaar geregistreerde misdrijven

publicatiedatum: do 25 juli 2019

Onlangs publiceerde de gemeente Woerden de cijfers m.b.t. criminaliteit in onze gemeente. Hierbij gaat het alleen om geregistreerde misdrijven. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt met de cijfers van 2018 en met de regionale cijfers. Er zijn hierbij dalers zoals autokraken -39% maar ook stijgers zoals ruim een kwart meer huislijk geweld.

 

Bericht gem; Woerden

  • In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woerden gedaald met -19% ten opzichte van 2018. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (+1%).
  • Opvallende stijgers in Woerden zijn huiselijk geweld (van 7 naar 13) en online handel-fraude (+28%). Ook het aantal meldingen jongerenoverlast is begin 2019 met +25% gestegen ten opzichte van 2018. Regionaal steeg het aantal met +3%.
  • Opvallende dalers in Woerden zijn autokraken (-39%), brom-, snor- fietsdiefstal (-42%) en vernielingen (-15%). Alle drie bevinden zich daarmee op het laagste niveau sinds 2016.