Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Aanpassingen rotonde Steinhagenseweg/Beneluxlaan

publicatiedatum: za 6 juli 2019

De gemeente neemt op korte termijn maatregelen om de rotonde Steinhagenseweg/Beneluxlaan overzichtelijker te maken. Het gaat er vooral om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren. Het groen op de rotonde is inmiddels deels gesnoeid. Verder wordt de fietsoversteekplaats nog vóór het nieuwe schooljaar wat anders ingericht.

 

Tijdelijk

 Het gaat hier om tijdelijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Na de zomer verwacht het college een definitieve oplossing aan de raad voor te leggen. Dit betreft dan een toekomstige oversteek van de te verlengen Beneluxlaan, tussen de nieuwbouwwijk Snellerpoort en het station.

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de rotonde Steinhagenseweg/Beneluxlaan. Aanleiding hiervoor waren enkele ongevallen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de inrichting van de rotonde en met name op de zichtbaarheid van de fietsoversteek ten zuiden van de rotonde.

 

Wethouder Noorthoek: “Uit het onderzoek blijkt dat de rotonde voldoet aan de inrichtingseisen. Maar de zichtbaarheid van fietsers kan met enkele maatregelen worden verbeterd. Dat is dan ook in gang gezet. Veiligheid gaat voor alles. Ondertussen werken we ook toe naar een nieuwe, veilige oversteek van de verlengde Beneluxlaan die tussen de toekomstige wijk Snellerpoort en het station moet komen te liggen. De planning is om na de zomer met een voorstel hiervoor te komen.”

 

Maatregelen
Een van de maatregelen die nu worden genomen, is om de verhoging op de fietsoversteek op de rotonde, die beide richtingen fietsers scheidt, te verwijderen. Daarmee kunnen (groepen) fietsers hun aandacht meer op de rotonde vestigen en op verkeer dat zich daarop bevindt. Ook krijgt het wegdek van de fietsoversteekplaats een opfrisbeurt en wordt een nieuwe rode laag aangebracht. Op beide weghelften en in beide richtingen komen witte pijlen op de rode deklaag. Zodoende worden automobilisten die van of naar de rotonde rijden, gewezen op fietsers die uit twee richtingen komen. Inmiddels heeft een onderhoudsploeg het groen op de rotonde deels gesnoeid zodat de zichtlijnen op de rotonde zelf zijn verbeterd. Ook dit vergroot de veiligheid. Overigens is er bewust voor gekozen om slechts beperkt te snoeien. Als er te veel groen verdwijnt, komt dat de verkeersveiligheid namelijk niet ten goede.