Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Participatie cultuurbeleid

publicatiedatum: wo 15 mei 2019

We ontvingen van de gemeente een uitnodiging voor een "participatie avond cultuur" op 20 mei a.s.. Nu hebben alle redactieleden jammer genoeg al een afspraak dus die kunnen jammer genoeg niet meehelpen om aan de hand van tafelgesprekken, rond een aantal stellingen, mede vorm te geven aan het toekomstig gemeentelijk cultuurbeleid. Maar misschien kunt u die avond, hieronder de info.

 

Wethouder Brecht heeft Cultuur, naast 13 andere taken, in zijn portefeulle.

Hoe hij denk over de cultuur hoor en zie je in dit filmpje van RPL (hier klikken of op foto)

 

De introductie en toelichting van/op het manifest komt van beleidsmedewerker cultuur Chantal Stuart.

Haar duidelijke stadpunt op cultuur, in brede zin,  leest u hieronder.

 

"Cultuur in Woerden is een waarde, die niet alleen als kostenpost gezien moet worden."

 

"Cultuur, in de breedste zin van het woord, is voor mij het DNA van de stad.

Het culturele leven van nu versterkt dat; door te inspireren, talenten van mensen aan te spreken of synergie te creëren met het bedrijfsleven. Uiteindelijk maken mensen de stad en geven betekenis aan wie je als stad wil zijn. Cultuur als ‘waardemaker’ voor de stad.

Mooier is er niet.

Cultuur is voor mij een bron van inspiratie, omdat het aansluiting zoekt bij beleving en drijfveren van mensen. Van wezenlijk belang voor mij persoonlijk, mijn vak en de veranderende rol van de overheid."

 

(Bron open internet)

 

De uitnodiging

 

de pdf