Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Wat is/doet de "BOA" ?

publicatiedatum: za 9 februari 2019

Boa's zetten zich dagelijks in voor de veiligheid en de leefbaarheid, net als brandweer en politie dat doen. U bent ze vast weleens op straat tegengekomen: de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, (Boa.) Een Boa heeft, net zoals de politie, strafrechtelijke bevoegdheden en kan dus strafbare feiten opsporen, proces-verbaal opmaken en een overtreder of verdachte staande houden of aanhouden.

 

Wat doet een Boa?

 boa Bijdragen aan een veilig(ere) en leefbare gemeente Woerden.

 

Als 'blauw op straat' letten Boa's tijdens hun ronde op verschillende aspecten die de leefbaarheid in de weg kunnen staan. Denk aan fietsen in een voetgangersgebied of op de stoep, hondenpoep, rondslingerend afval en geluidsoverlast. Een greep uit wat ze nog meer doen:

 

  • Toezicht op groepen jeugd (jeugdoverlast), vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte
  • Niet aangelijnde honden
  • Fout geparkeerde voertuigen, te lang geparkeerde aanhangwagens of caravans op de Openbare weg, verkeersveiligheid bij (basis)scholen
  • Alcoholverkoop aan minderjarigen en alcoholbezit en -gebruik door minderjarigen
  • Inzien Digitaal Opkopersregister (om heling te voorkomen)
  • Inbraakpreventie
  • Overlast in de leefomgeving
  • Controle van de Drank- en Horecawet

 

Heeft u een vraag, melding, klacht of tip voor de Boa? Bel 14 0348 of vul het meld/contactformulier in op www.woerden.nl. Of spreek de Boa's aan.