Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

650 jaar Woerden vieren ?

publicatiedatum: do 31 januari 2019

650 jaar Woerden (2022) moet volgens burgemeester Molkenboer vooral een feest worden voor en door Woerdenaren, een terechte uitspraak ons inziens (red CL) maar een die haaks staat op deze mededeling van Woerden marketing in een "Raadsbrief"; "De feestelijkheden over drie jaar moeten zich niet alleen op inwoners richtten. De festiviteiten moeten toeristen naar de stad trekken, dat is belangrijk voor Woerden".

 

Begrijpelijk natuurlijk voor een City Marketing (CM) organisatie om dit te zeggen, hun "zaak" is promotie!.

 

Maar wij vragen ons hierbij wel een paar zaken af.

1. Is dit wel (regelmatig) met de inwoners van Woerden besproken?

2. de insteek van de vieringen van 600 en 625 jaar stad betrof "feest van door en voor Woerdenaren" met het idee de onderlingen banden tussen inwoners (en ondernemers/bedrijven) te verstevigen, wat is nu de gemeentelijke insteek en hoe bepalend is CM daarin?.

3. Hoeveel van de (vooralsnog) € 80.000 (die minimaal beschikbaar is) vanuit "gemeenschapsgeld" voor dit evenement gaat naar het trekken van touristen en in welke vorm?

4. hoeveel (extra) toeristen, over welke periode, moeten er "getrokken" worden voor een "succesvolle viering"? (en telt de koning, en zijn gevolg, ook als touristen?)

5. Wie zitten er in de stichting "woerden 650 jaar stad" vanuit inwoners en verenigingen?

Publicaties over de viering van  650 jaar stad

  • Uit raadsbrief ( 22/1/2019)

Er zijn groeimogelijkheden. En die helpen mee om de werkgelegenheid te bevorderen. Het meerjarenplan van Woerden Marketing gaat uit van een stijging met zes procent van het aantal recreatieve bezoekers en vijf procent van het aantal zakelijke bezoekers binnen drie jaar.

Uit bijlage CM

"Citymarketing is geen wedstrijd, maar een marathon! "

"We danken de gemeente voor de groeiende subsidie die de afgelopen jaren is verstrekt."

  • Uit bericht ad (28/1/2019)

Woerden kreeg, als een van de laatsten in het Groene Hart, op 12 maart 1372 stadsrechten van Albrecht van Beieren, die het graafschap Holland destijds bestuurde. Met de feestelijkheden over drie jaar richten de gemeente en ook Woerden Marketing zich niet alleen op de inwoners. De festiviteiten moeten ook meer bezoekers naar de stad trekken. Toerisme is heel belangrijk voor Woerden.

Er zijn groeimogelijkheden. En die helpen mee om de werkgelegenheid te bevorderen. Het meerjarenplan van Woerden Marketing gaat uit van een stijging met zes procent van het aantal recreatieve bezoekers en vijf procent van het aantal zakelijke bezoekers binnen drie jaar.

 

  • Uit bericht RPL (30/1)

- Molkenboer verwacht dat dit bedrag hoger wordt, dankzij financiële steun vanuit de samenleving. Inmiddels is een stichting opgericht die de festiviteiten gaat voorbereiden.

De bedoeling is daarbij aan te sluiten bij de evenementen die elk jaar al plaatsvinden in Woerden, en die in het kader van 650 jaar stadsrechten te plaatsen. Bovendien hoopt de burgemeester op hoog bezoek. Hij noemde geen namen, maar het vermoeden rijst dat de gemeente zoekt naar een gaatje in de agenda van de koning in 2022.-

 

  • van website CDA

Op 12 maart 2022 is het feest in Woerden. We vieren dan dat Woerden in 1372, precies 650 jaar geleden, stadsrechten ontving van hertog Albrecht van Beieren. Er zullen dan veel activiteiten plaatsvinden, die de gemeente samen met de stichting Woerden 650 Jaar zal organiseren. Het CDA wil hier een groots feest van maken voor alle inwoners van Woerden. Ook is dit een prachtige kans om onze mooie stad te promoten en meer bezoekers aan te trekken.

 

  •  Uit bericht Woerden TV

Eerder werd stichting Woerden 650 jaar opgericht. Stichting Woerden 650 jaar heeft als doel, partijen en mensen te verbinden om meerdere initiatieven en acties te realiseren in 2022. Een van de activiteiten is een historisch spel over de oprichting van de stad Woerden in 1372.

 

  • Uit faceboek "Stichting woerden 650 jaar" (CPW?)

bericht 9-10-2018 - Werksessie Gemeente Woerden: "Historische Verhalen op weg naar 2022".
 Mooi om de mensen van verschillende organisaties, stichtingen, verenigingen met hun eigen identiteit te ontmoeten, die mee willen denken én doen over de weg naar 2022, 2022 zelf en na 2022.

bericht 5-6-2018 CDA Woerden ChristenUnie/SGP Woerden, D66 Woerden en Lokale partij LijstvanderDoes presenteren het coalitieakkoord Gemeente Woerden. Daarin ook aandacht voor 2022... Woerden 650 jaar stadsrechten moet immers groots gevierd worden 🎉

bericht 27-03-2018 Het stadsgesprek // cultuurcafé xxl. Rondetafelgesprekken over oa talent, cultuur en sociaal domein én 650 jaar Woerden....

bericht 12-03-2018 Burgemeester en wethouders van Woerden hebben deze week met gebak gevierd dat het 646 jaar geleden is dat Woerden stadsrechten kreeg.

 

doel volgens Woerden TV : Stichting Woerden 650 jaar heeft als doel, partijen en mensen te verbinden om meerdere initiatieven en acties te realiseren in 2022. Een van de activiteiten is een historisch spel over de oprichting van de stad Woerden in 1372.