Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Openbare vergadering Sportoverleg

publicatiedatum: zo 6 januari 2019

. De vergaderingen van het Sportoverleg zijn openbaar. Lijkt het je leuk om mee te denken over het sportbeleid van de Gemeente Woerden? Woon dan gerust eens een vergadering bij! De vergaderingen worden gehouden in het Stadhuis.Ze starten om 20.00 uur en worden afgerond rond 22.00/22.30 uur. De eerstvolgende is 14 januari

 

Het Sportoverleg Woerden is een adviesorgaan dat de gemeente (gevraagd en ongevraagd) adviseert. De onafhankelijke leden zijn deskundig op het gebied van spelen, sport en bewegen en nemen vrijwillig deel aan het overleg

 

Het Woerdense Sportoverleg komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. 

Bijwonen graag. Het wordt wel op prijs gesteld als je dit vooraf laat weten, door een e-mail met je aanmelding te sturen naar de voorzitter via sportoverleg@woerden.nl