Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Aanmelden 2e RijnKUNSTprijs

publicatiedatum: za 3 november 2018

KUNSTaandenRIJN Woerden schrijft voor het tweede jaar een wedstrijd uit voor de RijnKUNSTprijs. thema “Speels in Woerden”. Dit jaar voor 2D- en 3D-werkstukken én foto’s. Beeldende (amateur)kunstenaars die wonen, werken of leren in de gemeente Woerden mogen meedoen. Aanmelden: uiterlijk op nieuwjaarsdag (1 januari 2019)

 

Kunstwerk gereed en insturen van een foto (o.a voor publiciteit): uiterlijk 15  maart 2019

Het thema van de wedstrijd
“Speels in Woerden”. Het thema verwijst naar mensen, jong of oud, of zelfs dieren, die spelen of zich speels gedragen. Daarbij mag u het woord speels ook figuurlijk opvatten. Een gebouw kan bijvoorbeeld op een speelse manier worden weergegeven.

Jury en prijzenDe inzendingen worden in maart 2019 beoordeeld door een professionele jury. De namen van de juryleden worden later bekend gemaakt.

 

Afhankelijk van het aantal inzendingen komen er prijzen in verschillende categorieën, zoals werk in 2D of 3D.

 

Wij hopen dat dit jaar ook fotografen inzendingen insturen.

Voor het bepalen van de prijswinnaars van de vakjury zal de jury per categorie drie werkstukken nomineren.

Publieksprijs en expositie
Voor het bepalen van de publieksprijs zal de jury een eerste selectie maken. Deze geselecteerde werkstukken worden een aantal weken voor de prijsuitreiking geëxposeerd en bezoekers kunnen dan hun stem uitbrengen. De locatie hiervoor wordt later bekend gemaakt.

 

De prijsuitreiking
Daarnaast kiest het publiek de winnaar van de publieksprijs. De prijsuitreiking is zaterdag 13 april 2019. De locatie wordt later bekend gemaakt. 

De prijswinnaars krijgen een trofee.

 

Inspiratie
Heeft u nog geen inspiratie? in dit bericht enkele foto’s die u op weg kunnen helpen.

Of wellicht haalt u inspiratie uit deze dichtregels van Nienke Gorter uit het gedicht Woerden juni 2001

Het wemelt in dit Woerden
Van de wonderrijke mensen
Als mieren in een hoop
Doorkruizen ze heel wat
Met huppelende benen
En springende gedachten
Leven zij hun leven
Met hun voeten op de stad

 

 

Meedoen
Wilt u meedoen met deze wedstrijd? Schrijft u zich dan in door uiterlijk op 1 januari 2019 een e-mail te sturen aan KUNSTaandenRIJN.woerden@gmail.com. Eerder inschrijven mag ook. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en het type kunstwerk dat u van plan bent in te sturen.

 

Aan de deelnemers vragen wij een inschrijfgeld van 10 euro. Maak dit bedrag tegelijk met uw inschrijving over op bankrekening NL63 RBRB 0706 4662 92 t.n.v. Stichting KUNSTaandenRIJN Woerden. Vermeld daarbij “RijnKUNSTprijs” en de naam van de deelnemer.

De ingezonden werken blijven uw eigendom. De werken zijn tijdens de expositie en de prijsuitreiking niet verzekerd. Als u dat wel wilt, dient u zelf voor een verzekering te zorgen.

 

Welke techniek?

De vorm waarin u meedoet, ets, schilderij, tekening, foto, beeldhouwwerk etc. is geheel vrij.

De enige voorwaarde is dat u een creatieve interpretatie instuurt van het thema van de wedstrijd en dat u woont, werkt of les heeft in de gemeente Woerden.

Uw inzending moet uiterlijk 15 maart 2019 gereed zijn. U stuurt dan een foto van het kunstwerk per e-mail aan ons toe. Indien uw werkstuk is geselecteerd voor de expositie, dan brengt u dit naar de locatie voor de expositie. De exacte data en locatie worden nog bekend gemaakt.

 

Bestuursleden van KUNSTaandenRIJN Woerden mogen buiten mededinging meedoen met de wedstrijd.