Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden Konnekt

Cultuurcafe in bomvol Babylon

publicatiedatum: vr 28 september 2012

Voor de tweede maal in haar bestaan (2005) was het cultuurcafé te gast in jongerencentrum en podium Babylon. Een mooie mix van leeftijden zowel in het publiek als op het podium een avond met een gevarieerde inhoud en de nodige verrassingen.

 
Voor de tweede maal in haar bestaan (2005) was het cultuurcafé te gast in jongerencentrum en podium Babylon. Een mooie mix van leeftijden zowel in het publiek als op het podium een avond met een gevarieerde inhoud en de nodige verrassingen.

Babylon
Bij binnenkomst stond het loket spontane zaken, (letterlijk achter de deur) al te wachten op "behoeftigen" die voor cultuuractiviteiten ondersteuning nodig hadden.
Voor een aantal bezoekers, welke nog niet eerder het jongerencentrum bezochten, was de sfeervolle zaal een verassing, "Goh wat een leuk zaaltje" en "goede plek om iets te organiseren" "heel anders dan ik verwachtte" tekenden we op uit de monden van (nieuwe) bezoekers.
 
programma
Na een hartelijk welkomstwoord van Gerdien (Meijnen)die gedurende de avond iedereen gloedvol introduceerde volgende traditioneel een mooi gedicht gemmakt en voorgedragen door Marja Hanko van de DGW (dichtersgroep Woerden)deze keer was "de beurt"aan.....
Hierna gaf Ruud (van de Herberg) de "culturele stand van zaken" weer, samengevat:
Het Loket
• er zijn al 28 aanvragers geweest voor loket spontane zaken (LSZ) die via het loket financiële ondersteuning (gemeente subsidie) hebben aangevraagd en (meestal) gekregen. Deels in de vorm van een bijdrage en deels in de vorm van een "garantiesubsidie" voor het geval de zaak niet op een andere wijze te financieren was of te weinig bezoekers trok.
• Doordat de meeste activiteiten succesvol waren was minder geld nodig dan gedacht. Hierdoor is "de pot" nog aardig gevuld dus schroom niet om voor, al bestaande of nog te vormen, goede ideeën ondersteuning te vragen er zijn nog drie maanden te gaan.
CPW+
• Er komen taken bij voor het CPW zoals advisering over culturele (financiële) aangelegenheden( aan de gemeente) Hierbij betrekt het bestuur graag mensen uit het culturele veld die ervaring en deskundigheid hebben op tal van terreinen.
• OPROEP; wilt u meedoen/helpen: stuur een mailtje naar info@cultuurlokaal.nl
Stadsdichter
• Het aanstellen van een stadsdichter (erebaantje) was een initiatief van de Kuvo, de Woerdense Courant, de Gemeente en het CPW.
• Najiba neemt eind dit jaar afscheid als stadsdichter van Woerden, als afscheidsgeschenk verschijnt er een bundel met de stadsgedichten die ze in de afgelopen periode schreef, (en nog zal schrijven, zie ook....)
OPROEP: vanaf heden is de sollicitatie voor de functie van nieuwe stadsdichter geopend, u kunt uw interesse kenbaar maken door een mail aan info@cultuurlokaal.nl, u ontvangt dan tijdig de nodige informatie.
 
Kunstkwartier
Roodharigen.
Ondanks de, door Karel, vergeten powerpoint wist Willem Hoogendoorn het publiek te boeien met zijn verslag van het project dat bijna 200 rode Woerdenaren bijeenbracht op het kerkplein.
de fotoexpositie in het Stadsmuaem, Galerie in de gewelven, Petrus, Galerie Slagmaat en andere plekken is nog tot eind deze maand te zien. meer info
Dromerproducties
Een cursus regiseur amateurtoneel en tal van andere toneel en theatercursussen zijn nieuw in het aanbod van deze theaterschool, ook zal in het realiteitstheater vanaf januari plaats zijn voor singer/songwriters.
Akoestival & Kunstpark
kort samengevat; een groot succes het kunstpark zal bij de volgende editie uitgebreid worden met "literair Woerden" (een mogelijkheid voor Woerdense schrijvers van boeken om deze onder de aandacht van het publiek te brengen) een theetuin met podium (terras met optredens van dichters, singer/songwriters, rappers enz.) en veel meer kunstenaars. aanmelden via deze link
 
Nel Overkamp, beeldhouwer.
Deze veelzijdige kunstenares toonde wat staaltjes van haar werk, krachtige bronzen stieren en mensgezichten. ze vertelde ook van de mogelijkheden om een cursus te volgen in haar atelier. ze sloot af met een korte heldere uiteenzetting van hoe komt een bronzen beeld tot stand, (een hele, tijdrovende, klus) zie voor meer over Nel Overkamp
 
 
  Miniconcert
  Woerden Konnekt was even zoek maar bestormde toen het podium en
  veroverde de zaal met free stijl rap en natuurlijk met hun, ook door het
  CPWpubliek hoog gewaardeerde, nieuwe nummer WOERDEN, waarin ze hun
  geboortestad heel treffend karakteriseren.
  Ze wisten de zaal goed mee te krijgen en hebben met dit optreden zowel de
  rapmuziek als woerden een goede dienst bewezen.
  
Na het enerverend optreden van Woerden Konnekt, na de pauze, was er opnieuw een prachtig gedicht (zie onderaan), en sprak Frits Bugter een column uit over "spruitjes" toen was het de beurt aan:
 
"De Tafel van Woerden".
Uitgenodigd aan de Tafel was wethouder Bob Duindam, een veelgevraagde en enthousiaste gast in het Cultuurcafé.
Deze keer was er een groot onderwerp aan de orde, namelijk: de lancering van CPW PLUS. Bob Duindam, geïnterviewd door Ruud van der Herberg, schetste de contouren van CPW PLUS in vergelijking met CPW gewoon.
 CPW PLUS wordt het adviesorgaan van de gemeente als het gaat over culturele zaken in Woerden. Gevraagd en ongevraagd komt het CPW in de positie om de gemeente van advies te dienen. Het is niet voor niets dat het bestuur van het CPW een pool van deskundigen aan het formeren is om met voldoende deskundigheid adviezen te kunnen geven op allerlei culturele terreinen.
 
Gedicht Ronald Aalten
 
Daarnaast wordt het loket Spontane Zaken opgePLUSt. Naast het loket Spontane Zaken komt een Cultuurloket ( met een aanzienlijk bedrag om uit te geven aan subsidies, minstens 50.000 euro) van waaruit uit allerlei meer reguliere culturele subsidies worden uitgegeven. Daarmee wordt de positie van het CPW plus aanzienlijk opgeschaald.
In een tussenperiode tot eind december gaan gemeente en bestuur van CPW met elkaar de precieze maatvoering van deze opschaling met elkaar uitzoeken en experimenteren.
 
Voorts is het, volgens de wethouder, de bedoeling dat CPW Plus een inhoudelijk grotere rol gaat spelen in de zgn. Vijfhoeken, te weten: het overleg tussen Klooster, bibliotheek, stadsmuseum, Kuvo en CPW. Dit alles onder de noemer SLIMMER SAMENWERKEN in tijden van budgettaire krapte.
 
Kortom, de PLUS van CPW betekent:
- meer advies richting gemeente, gevraagd en ongevraagd;
- naast loket spontane zaken een cultuurloket voor grote subsidies;
- een grotere rol voor CPW plus in het overleg tussen de grote vijf, te weten: klooster, bibliotheek, museum, Kuvo en cpw.
  De wethouder beloofde desgevraagd in de toekomst het CPW al in de meningsvormende fase te betrekken bij het
  cultuurbeleid.   Ruud smeedde het hete ijzer meteen en bracht als voorbeeld van mogelijke betrokkenheid bij beleid, het beeldende kunst   beleid van de gemeente ter sprake.
 "Toevallig" had een ander lid van het CPWbestuur (Jaco Kasius) een presentatie achter de hand van de afstootlijst van beelden in de publieke ruimte.
 
Afstootlijst
Aan de hand van die presentatie nam Bob Duindam met de zaal, bij wijze van spontane advisering, nog even de zogenaamde "afstootlijst" door van de kunstwerken in de openbare ruimte van Woerden.
Gerdien en andere mensen in het publiek hadden wel enige kritiek op de totstandkoming en samenstelling van deze afstootlijst, ook andere oplossingen werden ingebracht.
 
Bob Duindam laat zich ook graag van advies voorzien door en via het CPW ten aanzien van deze lijst die de gemeente financieel niet meer kan dragen.
 
Hierna startte het Café libre en werd nog nagepraat over Poëzie, Konnekt, geld, gemeentebeleid
volgende cultuurcafë 12 december 2012
wilt u een uitnodiging? optreden?, iets presenteren? meld u aan via deze link
 
Link naar Woerden Dichtbij met de mogelijkheid om je mening kenbaar te maken bijvoorbeeld over welke beeldhouwwerk wel of niet bewaard moet blijven in het gemeentelijk bezit.