Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

vogels van Pirner

Nieuwe Beeldenstorm in Woerden?

publicatiedatum: di 25 september 2012

Plots was daar het bericht dat haar beeldenbestand gaat "opschonen". Externe deskundigen (mensen die weten wat we mooi en belangrijk vinden?) hebben een afstootlijst opgesteld. Nu miste ik al een beeld, "de zwanen" of "de vogels" die bij

 
Plots was daar het bericht dat haar beeldenbestand gaat "opschonen".
Externe deskundigen (mensen die weten wat we mooi en belangrijk vinden?) hebben een afstootlijst opgesteld.
Nu miste ik al een beeld, "de zwanen" of de vogels van Pirkner die altijd (rechts van het fietstunneltje) in Molenvliet stonden, maar ik vermoede dat deze, in verband met de bouw van een nieuwe school aldaar, even "opgeborgen"waren.
 
beeld Mensenrechten, kwaliteit?
 
Nu Bedenk ik opeens dat ze wel eens afgestoten kunnen zijn. tja als die deskundigen niet van vogels houden zijn ze snel "gevlogen" natuurlijk. Nu was het al een beetje een zielig beeld. oorspronkelijk waren het namelijk 3 vogels, in het boekje "Woerden in Beeld 2" ((1999 ) vraagt de auteur zich al af hoe het zit met het Woerdense "openbare" kunstbeleid en het onderhoud van de beelden.
Straks op de kwalitatieve "AFSTOOTLIJST" zullen we het weten. zouden de van afval gemeekte "boterbloemen" in het stadpark wel voldoende "kwaliteit hebben?  (vreemd eigenlijk dat er geen "verlanglijst" is gemaakt. Kan me namelijk ook voorstellen dat er nog iets ontbreekt her en der aan openbare kunst. Maar misschien moeten we lijst maar eens afwachten.
 
overigens is een volgende stap misschien wel een kwalitatieve afstoot lijst van winkelpuien, of een lijst met kwalitatieve bedrijfsgebouwen, (lelijk? hup weg ermee) of woningen of reclameuitingen of...
 
kleintje/12
 
licht vaak kapot, weg ermee.
 
oorspronkelijk  Persbericht & reactie Woerden Dichtbij
 
De gemeente Woerden actualiseert haar collectie van kunstwerken in de openbare ruimte met als doel een waardevolle en goed te onderhouden collectie. Op basis van een kwalitatief onderzoek door een externe partij is een afstootlijst opgesteld. Op deze lijst staan werken die in de loop der jaren om verschillende redenen hun publieks en artistieke waarde hebben verloren. De lijst is nog een voorlopige lijst. Om vast te stellen welke waarde de inwoners aan de betreffende werken toekennen, worden inwoners over de lijst geïnformeerd.
total los dus geen verlies
 
Reactie van inwoners
De afstootlijst is vanaf 26 september in te zien op de gemeentesite www.woerden.nl. De direct omwonenden van de kunstwerken en de betreffende wijkplatforms zijn middels een brief op de hoogte gesteld. Daarnaast worden inwoners algemeen geïnformeerd via een artikel op de gemeente informatie pagina in de Woerdensche Courant. Wie op de lijst wil reageren kan tot 15 oktober 2012 een onderbouwde mail sturen aan haak.e@woerden.nl De beschikbare financiën bepalen de omvang van de te onderhouden collectie. Overleg met inwoners over de afstootlijst kan leiden tot wisselingen in de te handhaven collectie. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de collectie.
 
dit beeld met thema water heeft geen enkele relatie met omgeving
 
Vervolg
Tijdens het onderzoek zijn de artistieke en economische waarde van de kunstwerken beoordeeld. Afstoten betekent in eerste instantie dat het kunstwerk wordt teruggeschonken aan de kunstenaar. Als de kunstenaar dat niet wenst, of het werk niet kan terug ontvangen, wordt het werk volgens een nader vast te stellen procedure verkocht. Adoptie van een af te stoten kunstwerk door inwoners behoort ook tot de mogelijkheden.
[Einde persbericht]
 
 
 
TL;DR
Hmm. Waarom wordt de lijst van entarte publieke afstootkunst pas 26 september bekendgemaakt? Is het de quiz tijdens het cultuurcafé van woensdagavond? Is er nieuws over de Spelende Kinderen? Gaat de zaag in het treffende Beeld van Westdam? En wie bepaalt wat een goed onderbouwde argumentatie is over kunst? De kunstpolitie van Woerden?
 
 
Joods monument afstoten?
 bruidspaar (iets voor uw tuin?)