Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

foto rpl fm

Nieuwjaarsgedicht Helga Huisjes.

publicatiedatum: ma 8 januari 2018

2017 ligt achter ons. Samen terugkijkend zien we waardevolle tradities van Woerden als de Koeiemart – met trots cultureel erfgoed – de komst van het Kaaspakhuis en meerdere succesvolle projecten en evenementen. Maar ook gebeurtenissen die het jaar minder feestelijk maakten. In het nieuwjaarsgedicht gaat het over de impact daarvan; lering trekken en die meenemen naar het nieuwe jaar 2018.

 

2018 wordt hoe dan ook een “jaar met impact”, een jaar vol veranderingen: op naar een klimaatneutraal Woerden, meer nieuwbouw in alle kernen, het afronden van de nieuwe zuidelijke randweg, het samenwerken met een nieuwe politieke partij (SP), een jaar zonder Nachtcultuur... Veranderingen, waarbij weinig mensen staan te juichen. Maar ze houden de samenleving in beweging; je moet met elkaar continu op zoek naar je identiteit. Veranderingen creëren ook ruimte en inspiratie.
Op naar een dynamisch 2018.

Helga Huisjes.

 

Nieuwjaarsgedicht

 

Nu kruitdampen zijn opgetrokken,
de kater niet meer nabonkt,
het licht het donker heeft verslagen,
stilte de stampei verstomt,
nu kunnen we terugkijken;
nog één keer om en dan vooruit.
Weten en nooit meer vergeten
of verder leven en vergeven.

 

Wat doe je met het slib, de bagger,
allengs verzameld onder de stroom
van waterrijk Gemeente Woerden?
Nog vers is de herinnering
aan de plotse instorting
en het daarbij verloren leven,
aan de bedreigde burgervader,
de weggetrokken middenstand.

 

Laat je het,
laat je het je raken?
Draag je het,
draag je het uit?
Je onmacht, de fouten,
het inzien en het leren,
dat wat hoop op toekomst geeft,
dat wat het tij kan keren.

 

Met opgeheven hoofd

en hooggeheven glas

kijken wij de toekomst aan;
kansen voor de kernen.

Viereenheid
Vier eenheid
Heelheid in verdeeldheid.
Monoloog of dialoog,
actie en reactie.
Van droom naar daad,
in vette en magere tijden.

 

Tweeduizend achttien;
jaartal zonder Nachtcultuur.

Vrijwillig in de wacht; cesuur
tussen gebaande paden en
een bruisend nieuwe vorm,
passend bij een andere norm:
Baanbrekend, grensverleggend,
vrij.

 

Misschien wel een metafoor:
Verandering geeft ruimte.
Het durven loslaten om plaats te maken
voor nieuwe ideeën en nieuwe idealen.

 

Helga Huisjes, januari 2018