Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Burgerinitiatieven!

publicatiedatum: vr 30 juni 2017

Wist u dat, als u een goed idee hebt, of u een initiatief wilt nemen van algemeen- of buurtbelang, of iets besproken wilt hebben door de gemeenteraad, u dat kunt regelen? In het beleid van de gemeente is ruimte voor een "burgerinitiatief", een "jongereninitiatief" of een "inwonersinitiatief".

 

Met elk initiatief is iets anders (wellicht) te bereiken, (het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen) met het:

  • "burgerinitiatief", kunt u iets op de agenda van de raad krijgen  het moet wel worden ondersteund door ten minste 25 initiatiefgerechtigden, (stemgerechtigde, medeburgers).
  • "jongereninitiatief" kan je, voor een goed idee, misschien (financiele) ondersteuning krijgen bij de gemeente.
  • "inwonersinitiatief".  Ondersteuning vragen voor een plan met "meerwaarde" voor wijk, buurt of straat.

Natuurlijk moeten voor alledrie deze vormen van betrokkenheid, gegevens worden verstrekt en/of formulieren worden ingevuld. zie voor deze gegevens betreffende pagina op de gemeentesite (LINK)

 

 

INITIATIEVEN INBRENGEN IN TWEEDE KAMER KAN OOK!

De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de burgers.

Het burgerinitiatief is een van de meest directe manieren om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven behandelt alle ingekomen burgerinitiatieven en beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet.

 

Wel heeft u hiervoor ietsje meer dan 25 medestanders nodig (40.000), maar als alle stemgerechtigden uit  Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld, Linschoten en Oudewater meedoen heb je dat zo bij elkaar..

zie verder deze LINK