Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Vluchtelingen (met status) in voormalig Psychiatrisch Centrum

publicatiedatum: vr 21 oktober 2016

In december worden 52 statushouders gehuisvest in het Woerden (RPCW). Zo zijn het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, de woningcorporatie GroenWest en de gemeente Woerden overeengekomen. De huisvestings overeenkomst is voor maximaal 5 jaar afgesloten.

 

Deze extra gecreëerde woonruimte zorgt voor verlichting van de druk op de sociale huurmarkt op de korte termijn. De gemeente en woningcorporatie GroenWest zijn voor de langere termijn bezig nieuwbouwlocaties te ontwikkelen.

 

Eerder dit jaar is het onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders op bedrijventerrein Middelland. De oplossing is gevonden in het voormalig RPCW. Hier komen mannen en vrouwen te wonen in eenpersoonseenheden, verdeeld in een mannen- en een vrouwengedeelte. De groep zal een wisselende samenstelling hebben. De huisvestingslocatie krijgt een huismeester, die het aanspreekpunt is voor de bewoners en de omwonenden. De komende weken begint GroenWest met een bescheiden verbouwing van het pand. De verwachting is dat de locatie medio december klaar is voor bewoning.

 

Huisvesten is een wettelijke taak
Gemeenten hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het aantal wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, op basis van het inwonersaantal van de gemeenten. De 52 statushouders die het voormalig RPCW gaan bewonen, vallen binnen dit aantal.

Samen met GroenWest zoekt gemeente Woerden naar mogelijkheden voor het toevoegen van woningen aan de sociale huursector, voor alle doelgroepen. Ook inwoners en ondernemers worden gevraagd mee te denken en ideeën te delen via vluchtelingen@woerden.nl.

 

Geen opvang asielzoekers in Campina-gebouw
Eerder deze week werd bekend dat het COA niet langer interesse heeft in een asielzoekerscentrum in het voormalige Campina-gebouw. De gemeente onderzoekt nog wel of het gebouw in de toekomst ook verbouwd kan worden voor de huisvesting van statushouders.

 

 

bronnen gem Woerden en Woerden dichtbij.