Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

DE VELE GEZICHTEN VAN MARIA

wo 29 maart 2023

In het Nieuwe Testament is Maria slechts een schimmige figuur aan wie alleen Lucas, de meest historisch geïnteresseerde evangelist, aandacht besteedt. Mede ontstaan vanuit de behoefte om het geboorteverhaal van Christus wat meer aan te kleden, krijgt de persoon van Maria in de tweede eeuw na Christus wat meer gezicht in het proto-evangelie van Jacobus en het pseudo-evangelie van Mattheus. Toch hebben deze verhalen niet meteen invloed op de iconografie (beeldbeschrijving) van Maria. Pas na het Concilie van Efese (431) als Maria wordt aanvaard als de Theotokos (moeder Gods), dat wil zeggen de moeder van het menselijke en tegelijkertijd Goddelijke kind, krijgt ze haar eigen plaats in de iconografie. In Byzantium ontstaan drie verschillende madonnatypen die van grote invloed zijn op de vroegmiddeleeuwse Mariatypen: Hodegitria, de Nikopoia en de Blacherniotissa. In de loop der eeuwen ontstaat er een zeer uitgebreide iconografie, waarbij afhankelijk van de periode en de context Maria afgebeeld wordt als tweede Eva, maagd, bruid, koningin en niet in de laatste plaats moeder. Bij de toenemende verering van Maria behoren ook de Mariadevoties, zoals bijvoorbeeld de zeven vreugden en zeven smarten van Maria. Daarnaast bestaat er rondom de figuur van Maria een omvangrijke symboliek die ontleend is aan de flora en fauna. Aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal zal in chronologische volgorde de boeiende iconografie van Maria in West-Europa worden behandeld door de eeuwen heen tot en met de Renaissance.

Woensdag 29 maart 2023
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 10:00
Prijs: € 17,50
Mw. mr.drs. C.J. (Ina) Bertsch
10:00 - 12:00
Locatie: Het Klooster

 

mr.drs. C.J. (Ina) Bertsch
Al snel na haar afstuderen als historica, gespecialiseerd in middeleeuwse geschiedenis en cultuur, begon Ina Bertsch lezingen, cursussen en rondleidingen te geven. Zij deelt inmiddels al jaren met veel plezier haar enthousiasme over deze onderwerpen met haar cursisten. Haar cursussen geeft ze bij kunsthistorische instituten (zoals Helikon en Kunsthistorische Leergangen Utrecht) en volksuniversiteiten, culturele clubs, musea en andere organisaties, maar ook bij mensen thuis. Zij verzorgt ook online cursussen.


Locatie

Volksuniversiteit Het Groene Hart
Wilhelminaweg 77
Woerden


Website: DE VELE GEZICHTEN VAN MARIA


Over Volksuniversiteit Het Groene Hart

Meer informatie over Volksuniversiteit Het Groene Hart vindt u in de cultuurmap: Volksuniversiteit Het Groene Hart
Bezoekadres: Wilhelminaweg 77 (Het Klooster, 3441 XB Woerden
Contact: tel: 0348 420 662 | e-mail: info@vuhetgroenehart.nl