Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Dorpsplatform Kamerik

Tot de tweede wereldoorlog had Kamerik slechts één straat: Kerkstraat. Na de bevrijding werden op kleine schaal nieuwe huizen gebouwd, vooral in het dorp en in mindere mate “aan de Kanis”, zoals in de volksmond wordt gesproken. Men woont niet “in Kanis”, maar “aan de Kanis”. Zo ontstonden de Burgemeester Reyerslaan en de Pastoor Schuurmanstraat. Uit deze straatnamen blijkt dat de inwoners van Kamerik-dorp overwegend protestant waren en Kanis vooral uit katholieken bewoners bestond. Aan het eind van de jaren vijftig werd de wijk Kamerik-Oost gebouwd en eind jaren zestig Kamerik-West. Ook aan de Kanis werden circa vijftig nieuwe woningen gebouwd. Het aantal inwoners groeide tot 3701 in 1989. In dat jaar werd Kamerik opgeheven en bij de herindeling  samen met Zegveld toegevoegd bij de gemeente Woerden.

Hierdoor is er niet meer sprake van de “gemeente Kamerik”, maar van “Kamerik, de mooiste buitenwijk van Woerden”.

 

dorpsplatform Kamerik

Komt op voor de belangen van alle inwoners van "de wijk" Kamerik

 

Huishoudelijk Reglement dorpsplatform Kamerik

In 1992 is de gemeente Woerden gestart met wijkgericht werken en werd een wijkplatform in Molenvliet ingevoerd. Met wijkgericht werken probeert de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners. De doelstelling van het wijkbeheer is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat voor de Woerdense wijken en dorpskernen, met als nevendoelstellingen onder andere het bevorderen van de communicatie, het vergroten van de invloed van de burgers op de inrichting en het beheer en daarmee de betrokkenheid van de burgers en de snelle en integrale aanpak van knelpunten.
 


Contact

Het secretariaat van het Dorpsplatform Kamerik is te bereiken via:
.
 


Dorpsplatform Kamerik

Contact
email: secretariaat@platformkamerik.nl
website: http://www.platformkamerik.nl/