Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Wijkplatform Schilderskwartier

Wijkplatform Schilderskwartier

De gemeente wil wijkgericht werken en bewoners daarbij betrekken. De gemeente heeft zich verplicht om wijkplatforms te informeren en te raadplegen over alle plannen die van belang zijn voor de wijk.

Een wijkplatform heeft adviesrecht en krijgt een budget om onkosten en activiteiten te betalen.

 

Het Wijkplatform Schilderskwartier is een organisatie van en voor de wijkbewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Het Wijkplatform organiseert o.a. wijkoverleggen, een wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en buurtactiviteiten.

 

 

Het Wijkplatform vergadert geregeld samen met gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Tevens publiceert het Wijkplatform drie à viermaal per jaar een wijkkrant.

 

Wellicht heeft u een onderwerp, dat u graag aan de orde wilt stellen:

(on)veiligheid in de openbare ruimte, het ontbreken van voorzieningen, een nieuw initiatief, of zomaar een vraag. Aarzel dan niet om contact met het Wijkplatform Schilderskwartier.


Wijkplatform Schilderskwartier

Postadres
Floris Versterstraat 34
3443 HJ Woerden

Contact
email: info@wijkplatformschilderskwartier.nl
website: https://wijkplatformschilderskwartier.nl/