Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Koor Vocaal Ensemble; Voces Lauri

Koor Vocaal Ensemble; Voces Lauri

Ons Ensemble

Het Woerdens Vocaal Ensemble brengt muziek ten gehore uit verschillende stijlperioden.
Circa twintig enthousiaste zangers zingen onder de inspirerende leiding van dirigent André Vis.
Onze sleutelwoorden zijn: muzikaal voorstellingsvermogen, stembeheersing, goede koorklank, dynamiek en expressie.
Om dit doel te bereiken kiezen we bewust voor ervaren zangers die hun partij zelfstandig kunnen instuderen.

 

Huidige dirigent

Maarten van der Bijl: Maarten heeft twee conservatorium-opleidingen afgerond. Hij studeerde in 2005 af aan de HKU op orgel bij Bernard Winsemius en kerkmuziek bij Jan Raas. In 2015 voegde hij daar nog een diploma aan toe: op Codarts studeerde hij af op koordirectie bij Wiecher Mandemaker.
Al vanaf zijn 20e is Maarten actief als koordirigent en vanaf 2013 als cantor-organist van de Geertekerk, de kerk van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.
Hij is sinds eind 2021 dirigent van Vocaal Ensemble Voces Lauri; daarnaast dirigent van Kamerkoor Lamusa en de Bachanten.

 

Onze projecten

We werken op projectbasis. Een project bestaat uit minstens één concert plus voorbereiding. Voor bepaalde concerten kan het nodig zijn, buiten de vaste kern, extra zangers aan te zoeken.
Per project repeteren we tien à twaalf keer. Zonodig organiseren we - in een weekend - een studiedag. Een studiedag betekent voor ons vooral zingen, maar we hechten ook aan het versterken van de onderlinge band.
De repetities zijn op woensdagavond van 19:45 uur tot 22:15 uur in de kerkzaal van de Lutherse Kerk,
Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED  Woerden.
 

Onze muziek

Ons repertoire bestaat voor een belangrijk deel uit religieuze muziek, die zowel polyfoon als homofoon van karakter kan zijn. Projectleden krijgen de muziek ruim van tevoren en worden geacht op de eerste repetitie hun partijen te kennen. Studeren gebeurt in principe geheel a cappella. Bij een concert zal muziek uit de Barok of Romantiek veelal worden begeleid, door orgel, een basso continuo of een klein orkest. Vaak geven solisten medewerking.
Onze concerten

Jaarlijks geven wij een aantal concerten, meestal in de Lutherse Kerk te Woerden. Het thema van het concert wordt bepaald in overleg met onze dirigent.
 

Belangstelling?

Spreekt onze werkwijze je aan en heb je belangstelling om een keer mee te doen, neem dan contact op met Corrie van Loenhoud

 

Corrie van Loenhoud
tel. 0346 242263
cae.vanloenhoud@gmail.com
www.woerdensvocaalensemble.nl


Fotoalbum van Koor Vocaal Ensemble; Voces Lauri


Koor Vocaal Ensemble; Voces Lauri

Contact
Corrie van Loenhoud
telefoon: 0346 242263
email: cae.vanloenhoud@gmail.com
website: https://www.woerdensvocaalensemble.nl