Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Huis te Linschoten

Huis te Linschoten

Landgoed Linschoten is met 450 hectare, 14 monumentale boerderijen, het Huis uit 1637 en het Parkbos het grootste aaneengesloten landgoed binnen de Randstad. Het beheer is sinds 1969 in handen van de Stichting Landgoed Linschoten die samen met drie vaste medewerkers en rentmeesterskantoor LBP Sight het beheer voert. De Stichting Landgoed Linschoten organiseert concerten, excursies en open dagen waarbij omwonenden en mensen van verder weg van harte welkom zijn het landgoed van binnenuit mee te maken.
 
Concerten
Twee weekenden per jaar, in de lente en in de herfst, is er een mogelijkheid concerten bij te wonen op Huis te Linschoten. De zaal van het Huis biedt plaats aan 90 mensen. Tijdens de concerten kan het publiek rondwandelen over het Voorplein, door het Koetshuis en een aantal van de ruimtes van het in 1637 gebouwde Huis. Voor vragen kan men terecht bij de toezicht houdende vrijwilligers.
 
In het Huis zijn twee historische 19de-eeuwse romantische vleugels aanwezig: een Bösendorfer uit 1848 (Wenen) en een Henri Herz uit 1861 (Parijs). Deze prachtige, door Frits Janmaat uit Amsterdam gerestaureerde instrumenten verlenen het geheel een extra uitstraling. Zeker ook omdat het gebruik van deze instrumenten voor concerten nog steeds zeldzaam is in Nederland.
 
De programmering van de kamermuziekconcerten is op zoek naar een balans tussen bekend en minder bekend historisch werk (dat vervolgens op historische instrumenten wordt uitgevoerd) en de introductie van nieuwere composities en jong talent.
 
Donateur
U kunt donateur worden van Stichting Concerten Huis te Linschoten.
Met uw donatie steunt u de Stichting Concerten Huis te Linschoten en daarmee draagt u bij aan het mogelijk maken van concerten op Huis te Linschoten. Als donateur krijgt u voorrang bij de kaartverkoop, zodat u verzekerd bent van kaarten.
 
U kunt donateur worden vanaf 25 euro per kalenderjaar. U maakt dan jaarlijks vóór 1 juni het gewenste bedrag over op:
Rekeningnummer 52.89.21.630 (ABN AMRO) t.n.v. Stichting Concerten Huis te Linschoten te Den Haag.
(Betalen via een machtiging is helaas niet mogelijk. U kunt wel zelf een jaarlijkse automatische overschrijving regelen bij uw bank).
 
Het donateurschap geldt voor één seizoen, dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
 
Indien u geïnteresseerd bent om donateur te worden kunt u een mailtje sturen naar: info@huistelinschoten.nl 
 
Rentmeester Paul Kindt: P.Kindt@lbpsight.nl
Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein
Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein
Telefoon +31 (0)30 231 13 77
Fax +31 (0)30 234 17 54

Beheerder Marcel Valentijn: mmvalentijn@gmail.com
Haardijk 20, 3461 AB Linschoten
Telefoon +31 (0)6 49249409

Fotoalbum van Huis te Linschoten


Huis te Linschoten

Bezoekadres
Noord Linschoterdijk 21
Linschoten

Postadres
Haardijk 20
3461 AB Linschoten

Contact
Marcel Valentijn
telefoon: 06 49249409
email: mmvalentijn@gmail.com
website: http://www.landgoedlinschoten.nl/