Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Fotoclub Iris

Fotoclub Iris

De doelstelling van fotoclub IRIS is: het in clubverband inhoud geven aan de hobby van amateur-fotograaf via clubavonden en dergelijke.
 
De fotoclub IRIS is aangesloten bij de Fotobond - Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV). Website www.fotobond.nl
 
Het fotoseizoen van de vereniging loopt van september tot en met mei.
 
Gedurende het seizoen zijn er circa 18 clubavonden die in principe op elke eerste en derde maandag van de maand worden gehouden.
 
Op de avonden wordt(en):
 
 • foto`s van leden getoond, besproken en waar nodig van advies voorzien om tot een beter resultaat te komen;
 • foto`s van leden door externe fotografen gejureerd voor de jaarlijkse club fotowedstrijd (IRIS wisseltrofee);
 • lezingen door gastsprekers gehouden over fotografie of eigen werk van de fotograaf;
 • thema`s door de clubleden besproken om de kennis op verschillende fotografische terreinen te vergroten;
 • ontvangen informatie van onder andere de Fotobond, de afdeling Utrecht-`t Gooi en andere fotoclubs van de Fotobond doorgegeven en /of besproken.
 • fotowerk van fotoclubs van de Fotobond op uitnodiging getoond en besproken.
 
Activiteiten van de Fotoclub IRIS:
 
 • Het houden van de eigen jaarlijkse fotowedstrijd voor de IRIS trofee
 • Deelname aan de Afdelingsbijeenkomsten en de fotowedstrijden van de Fotobond c.q. de afdeling
 • Het organiseren van foto exposities.
 • Het bezoeken of ontvangen van fotoclubs uit de afdeling en van de bond
 • Het organiseren van fototochten en speciale evenementen.
 • Het in stand houden van een bibliotheek.
 • Het leasen van eigen foto`s aan bedrijven en instellingen.
 • Het begeleiden en stimuleren van werkgroepen (Landschap, Macro, Zwart/wit.)
 

Fotoalbum van Fotoclub Iris


Fotoclub Iris

Postadres
Van der Duijn van Maasdamlaan 62
3445 CC Woerden

Contact
Dick van Doorn
telefoon: 0348-418178
email: secretaris.iris@outlook.com
website: http://www.fotoclub-iris.nl