Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Sinar Maluku

Sinar Maluku

Stichting Sinar Maluku
 
Stichting Sinar Maluku is de plaatselijke Molukse welzijnstichting voor de Molukse gemeenschap in Woerden en omstreken. Zij heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap in Woerden. Dit doet zij door faciliteiten te verlenen aan de diverse lokale Molukse zelfhulpgroepen en organisaties. Daarnaast beheert zij een deel van het wijkcentrum Molenvliet van waaruit activiteiten van de diverse (werk)groepen worden ontplooid. Ook wijkbewoners en diverse andere (werk)groepen/organisaties uit de wijk Molenvliet maken gebruik van het wijkcentrum wanneer dit niet in gebruik is van de stichting. Het beheer hiervan is in handen van de penningmeester van stichting Sinar Maluku.
 
aktiviteiten
  • Werkgroep SIMA 50+
 SIMA 50 plus is een Molukse ouderengroep in Woerden. Het is in 2002 opgericht en verenigd in een werkgroep. SIMA is een afkorting afgeleid van de twee eerste letters van SInar MAluku. Het doel van deze werkgroep is het organiseren van sociaal en culturele activiteiten.
  •  Werkgroep MIO
MIO staat voor Molukse Indische Ouderen. Deze werkgroep heeft als doel het geven van aandacht en, indien nodig, ondersteuning aan zorg- en hulpbehoevende Molukse en Indische Ouderen
 
  • Werkgroep Jongeren
Deze werkgroep bestaat uit 8 vrijwilligers welke als doel heeft het organiseren van muziek, sport, voorlichtings- en culturele activiteiten voor Molukse jongeren.
  •  Werkgroep Kinderactiviteiten
 De werkgroep kinderactiviteiten heeft als doel het organiseren van sport en spel activiteiten voor zowel Molukse en niet Molukse kinderen.
  • Werkgroep HNBR
HNBR staat voor Hulp aan Nabestaanden bij Rouwdienst en is de grootste werkgroep van Stichting Sinar Maluku en tevens de werkgroep welke het langst bestaat, reeds 25 jaar. Zij bestaat uit 40 – 50 vrijwilligers welke hulp bieden aan nabestaanden bij rouwdiensten. Deze werkgroep heeft ook seperate kookgroep van 8 vrijwilligers welke de maaltijd voorbereiden en uitserveren aan gasten na een begrafenis.
  •  DDMW
 Dana Duka Maluku Woerden is een "begrafenisfonds" welke beheerd wordt door 5 vrijwilligers. Dit fonds is opgericht opdat er een eenmalige financiële bijdrage aan de nabestaanden ten tijde van een sterfgeval kan worden aangeboden.
  
De verschillende werkgroepen functioneren autonoom binnen het verband van de stichting. Samenwerking en afstemming geschied wanneer dat nodig is. Alle activiteiten vinden, in principe, plaats in het wijkgebouw van wijkcentrum Molenvliet te Woerden.
  • 60 jaar Molukkers in Woerden
Aan de organisatiestructuur van Sinar Maluku is eind 2010 een
projectgroep toegevoegd genaamd ‘Projectgroep 60 jaar Molukkers in
Woerden’ (60 JMIW). Deze projectgroep heeft als doel dit historisch jaar
onder de aandacht te brengen in de regio Woerden middels een culturele
manifestatie. Voor het uitbeelden van het verleden, heden en toekomst
worden verschillende generaties Molukkers van uiteenlopende disciplines
betrokken, niet alleen om de eigen gemeenschap maar juist ook om de
Woerdense samenleving te tonen en met hen te delen hoe een
migrantengroep haar geschiedenis heeft doorstaan. zie voor het programma
deze link:
http://www.sinarmaluku.nl/60-jmiw/programmering
 
 
 
 
 
 

Fotoalbum van Sinar Maluku


Sinar Maluku

Bezoekadres
Wijkcentrum Molenvliet
stromenlanen 132a 3448 CH Woerden

Postadres
Sinar Maluku p/a Akkerwinde 39
3448 EJ Woerden

Contact
Webmaster
email: webmaster@sinarmaluku.nl
website: http://www.sinarmaluku.nl