Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Petruskerk

Petruskerk

Geschiedenis

De Petruskerk is gebouwd op de plaats waar eerder een houten kerk heeft gestaan, die in 1202 is verbrand tijdens een plundertocht van Hollanders die het Sticht binnenvielen. Over de vroege kerkgeschiedenis van Woerden is echter bijna niets bekend. In de dertiende eeuw verrees een stenen kerk, die in de loop der tijd steeds verder is uitgebouwd en verfraaid. Omstreeks 1372 werd begonnen met de bouw van de westtoren. Overigens zou hier later de stadswacht nog worden ondergebracht. Het koor en het middenschip kwam driekwart eeuw later gereed. Zo was omstreeks 1450 de H. Kruiskapel aan de noordzijde klaar en aan de duidzijde een lage ingangskapel, die daarna werd voorzien van een verdieping met stenen gewelf. In de stenen ruimte die hier ontstond werd in 1543 een schatkamer (syter) gevestigd, die niet alleen voor de kerk fungeerde maar ook voor de stad, het gasthuis en het Groot Waterschap van Woerden.

 

Tussen 1492 en 1509 werd de kerk uitgebreid met een kooromgang en een nieuwe sacristie (nu consistoriekamer). In het begin van de 16e eeuw werd de parochie bediend door één pastoor, bijgestaan door een kapelaan. Al gauw kende Woerden ook gildenpriesters. Iedere gilde kreeg in de parochiekerk zijn eigen altaar voor het lezen van de zielmissen. Dat veranderde met de Reformatie. In 1566 liet de toen Luthers-gezinde stadsregering de beelden en kerksieraden uit het gebouw wegnemen en ontzegde de priester zijn dienst. Later zijn die weer teruggeplaatst, maar in 1572 werden alle beelden en altaren definitief uit de kerk verwijderd. De muren in de oorspronkelijk rijk gedecoreerde kerk werden witgepleisterd. Voortaan was het gebouw bestemd voor de protestantse eredienst. Tijdens de Franse bezetting in 1672 raakte de toren en het dak van de kerk in brand toen de Fransen aan hun troepen in Utrecht een signaal door middel van een vuur op de torentrans wilde afgeven voor hulp bij de bezetting van Woerden.

 

Met het herstel van de kerk na de bezetting in 1675 heeft de Petruskerk in grote lijnen zijn huidige vorm gekregen. De straalkapel werd in 1865 veranderd in een ingangsportaal. Voorts werd aan het eind van de 19e eeuw de buitenmuur gepleisterd, wat bij de restauratie in 1980-1983 weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht. In de kerk bevindt zich een orgel gebouwd door J.H.H. Bätz (1767) en een grafmonument van kapitein der zee Hugo Schaap (1717). Tijdens de eerder genoemde restauratie zijn onder meer beelden daterend van voor de Reformatie teruggevonden, welke in de kerk staan opgesteld.

 

De toren van de kerk is bezit van de gemeente Woerden, en kan soms beklommen worden, zie voor informatie Gilde Woerden.

 

Zie

  • voor kerkdiensten HIER
  • Voor Bezoek rondleidingen* HIER

Ontdek de rijke historie van deze eeuwenoude kerk! Gidsen zijn aanwezig.

In de maanden september t/m mei de 2e en 4e zaterdag van de maand. In de maanden juli en augustus alle zaterdagen

 

* NB: Van 4 juli tot en met 29 augustus 2018 is er op woensdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur een marktconcert.

 

Voor verhuur:
verhuurpetruskerk@hervormdwoerden.nl

Tel: 0348-498741

Koster/coordinator:
 Dhr. J. Vroedsteijn Tel.: 0348 423134


Fotoalbum van Petruskerk


Exposities en tentoonstellingen - Petruskerk


za 4 mei 2024 t/m vr 12 juli 2024
Met een kraan is donderdagmiddag een stalen sculptuur geplaatst in de tuin van de Petruskerk in Woerden. Het gaat om het beeld ‘In het hoofd van je moeder’ van de staal- en performancekunstenaar Bart Somers. Het beeld is het hoofd van zijn jong overleden... lees meer
Genre: Beeldende kunsten algemeen


Petruskerk

Bezoekadres
Kerkplein 5
3441 BG Woerden

Contact
Dhr. J. Vroedsteijn
telefoon: 0348-498741
email: verhuurpetruskerk@hervormdwoerden.nl