Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Oude Hollandse Waterliniefestival (OHW)

Oude Hollandse Waterliniefestival (OHW)

De Oude Hollandse Waterlinie is ontstaan in het  Rampjaar 1672, toen Frankrijk, Engeland en de Duitse vorstendommen Munster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Oude Hollandse Waterlinie was in de 17e en 18e eeuw een militaire verdedigingslinie en ligt tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, westelijk van Utrecht.

 

De Stichting OHW wordt bestuurd door een bestuur waarin minimaal 5 leden zitten. Voorzitter is Pieter Verhoeve, secretaris Margot Stolk en penningmeester Kees van de Rotte. Verder is er een Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben; dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.


De taken van de stichting worden uitgevoerd door het Projectteam OHW, waaraan een aantal medewerkers en vrijwilligers zijn verbonden. De directeur van het Projectteam  woont als adviseur de bestuursvergaderingen bij.

 

In de afgelopen tien jaar heeft de Stichting Groene Hart circa dertig waterlinieprojecten gerealiseerd. Daarbij gaat het zowel om gebiedsherinrichting als om merk & marketing. In vrijwel alle vestingsteden zijn of worden projecten uitgevoerd.

 

Projectteam OHW is onderdeel van Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

De Stichting OHW is gevestigd in het kantoor aan de Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden.
Website: www.oudehollandsewaterlinie.nl
 


Fotoalbum van Oude Hollandse Waterliniefestival (OHW)


Oude Hollandse Waterliniefestival (OHW)

Bezoekadres
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden.

Contact
email: contact@ohwl.nl
website: https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/