Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Landgoed Bredius. Stichting

Landgoed Bredius. Stichting

Stichting Landgoed Bredius is voortgekomen uit een burger initiatiefgroep, bestaande uit 14 nauw bij het landgoed Bredius betrokken organisaties en burgers. In 2012 heeft deze initiatiefgroep, ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en Arcadis, een ruimtelijke visie opgesteld: Paradijs in de Stad, een visie voor herstel en duurzaam beheer van het landgoed. In 2013 is deze visie nader uitgewerkt in een onderhouds- en ontwikkelingsplan en heeft de gemeente haar goedkeuring en medewerking aan de uitvoering ervan gegeven.

 

In 2014 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de overdracht van het beheer en is door gemeente en stichting al gewerkt aan (voorbereidingen voor) verbeteringen in het landgoed.


Stichting Landgoed Bredius is opgericht op 31 maart 2014. Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Woerden het beheer van een groot deel van landgoed Bredius overgedragen aan de stichting.

 

Bij het beheer werkt de stichting nauw samen met de betrokken organisaties en veel vrijwilligers, die zich allen inzetten voor verbetering en behoud van het landgoed voor de toekomst.

 

betrokken organisaties

Kerngroep Bredius

Stichting Brediusschuur/InBredius

IVN Woerden

KNNV Stichts-Hollandse Polderland

Dierenweide Kukeleboe

NME Woerden

Stichting Jos Borsboom/Brediushonk

Stichting Babylon

Stichting Groene Hart

Stichting Hugo Kotestein

Stichting Abrona

Gemeente Woerden

 


Fotoalbum van Landgoed Bredius. Stichting


Landgoed Bredius. Stichting

Bezoekadres
NME Centrum InBredius
Kievitstraat 42, 3443 BG Woerden

Postadres
Johan van Oldenbarneveltlaan 34
3445 AE Woerden

Contact
telefoon: 06-50818742 / 06-42239638
email: info@landgoedbredius.nl
website: http://landgoedbredius.nl/