Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Peter van Aarnhem

Peter van Aarnhem

Peter van Aarnhem stelt als beeldhouwer het thema ' de mens en menselijke relaties' centraal. Zijn bronzen ontwikkelen zich - soms spiraalsgewijs, soms waaiervormig - vanuit een centraal punt. Eerst ontstaat een steel, waaruit steeds groter wordende vlakken zich tot figuren organiseren. Dit concept houdt de beweging in het beeld vast en geeft de afgebeelde relatie een innig, maar tevens dynamisch karakter.
 
De abstraherende elementen in de compositie benadrukken het symbolische van de voorstelling: mensen hebben gemeenschappelijke wortels en zijn op elkaar aangewezen.
Zijn andere beelden die dans, sport en beweging als uitgangspunt hebben, bezitten een schetsmatig karakter. Het zijn vlotte plastieken, in kleine oplages in brons afgegoten

Fotoalbum van Peter van Aarnhem


Peter van Aarnhem

Postadres
Adriaanstraat 36
3581 SG Utrecht

Contact
Peter van Aarnhem
telefoon: 030-2333994
email: info@petervanaarnhem.nl
website: http://www.petervanaarnhem.nl/