Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Dezibel

Dezibel

De stichting DezibelBeheer heeft ten doel:
Het in overleg met de gemeente Woerden verzorgen van de exploitatie van en het voeren van het beheer over het verenigingsgebouw Dezibel aan de Wilhelminalaan 1 te Harmelen, gemeente Woerden.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door Dezibel van de gemeente Woerden te huren en de zich daarin bevindende ruimten in gedeelten te verhuren aan (ondersteunende) instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het sociaal culturele terrein, gericht op het stimuleren van educatie, emancipatie, belangenbehartiging, samenlevingsopbouw en recreatie ten behoeve van inwoners van Harmelen (gemeente Woerden).

Dezibel

Bezoekadres
Wilhelminalaan 1
3481 VC Harmelen

Contact
telefoon: 0348-443536
email: beheerder@dezibel.nl
website: http://www.dezibel.nl