Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Kapel Weddesteyn. St.

Kapel Weddesteyn. St.

De stichting "Kapel Weddesteyn"

heeft ten doel het instand te houden ten behoeve van de cliënten en de bezoekers van het verpleeghuis "Careyn Weddesteyn", voor geloofsgemeenschappen, voor de bewoners van het Staatslieden kwartier en overige groeperingen.

De kapel ruimte te laten bieden voor kerkdiensten, uitvaarten, herdenkingsbijeenkomsten, individuele devotie, activiteiten van zingevende en spirituele aard en andere activiteiten die passen bij de sfeer en/of het karakter van de kapel.
 

Geschiedenis

De kapel kent een rijke en gevarieerd verleden. Gebouwd in 1959 ter vervanging van de oude kapel van de Sint Franciscusziekenhuis, het eerste ziekenhuis in Woerden, is de kapel steeds onderdeel gebleven van de verschillende zorginstellingen,

 

De architectuur van de kapel

is van architect van Halteren, die tot de Bossche school wordt gerekend.  Herkenbare elementen uit die stijl zijn de basiliek opzet van de kapel, bestaande uit een wat breder middenschip met relatief lage zijbeuken (allen plat afgedekt), een uitgebouwde apsis en een aangebouwde eenvoudige sacristie, die zowel vanuit de kapel als direct van buitenaf bereikbaar is. De kapel als karakteristiek object verdient naar de mening van velen een naoorlogse “monument-status”.

 

Dreigende sloop van de kapel

in 2014 kon worden vermeden door de inzet van vrijwilligers, o.a. uit de wijk en de verschillende kerken. Met financiële, morele en fysieke steun van veel organisaties, instellingen, bedrijven en particulieren kon de kapel worden gerestaureerd en kan nu voor verlei activiteiten gebruikt worden.

 

Voorts hebben we ook een kring van “Vrienden van de kapel” opgericht, waarvoor al menig bezoeker zich heeft aangemeld en waarvan we hopen dat vele andere volgen om met een eenmalige of meerjarige bijdragen de kapel na deze Open dag echt vele jaren open te houden.


Fotoalbum van Kapel Weddesteyn. St.


Kapel Weddesteyn. St.

Bezoekadres
Utrechtsestraatweg 50
Woerden

Postadres
Bastion Willem 33
3445 DG Woerden

Contact
J van Vianen
telefoon: telefoon: 0348-419277
email: jvianen@planet.nl
website: http://www.kapelweddesteyn.nl