Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden Marketing

Woerden Marketing

Woerden Marketing is de marketing en promotie organisatie voor Woerden.

Een van de belangrijkste taken is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die  het merk Woerden versterken bij huidige en potentiële bewoners, bezoekers, en bedrijven.

Woerden Marketing is een professionele organisatie, die zich op publiek-privaat terrein beweegt. We produceren en adviseren voor gemeente en marktpartijen ten behoeve van de culturele en toeristische infrastructuur. In samenwerking met publieke en private partijen, willen we Woerden op een eenduidige en consistente manier op de kaart zetten. We verzorgen de collectieve marketing en promotie voor de gemeente met als doel: maximale economische spin-off voor Woerden in de breedste zin.

Dit doen we door:

1.   Advisering en beleidskadering van marketing en promotie voor gemeente
Woerden, bedrijven en (culturele) organisaties.
2.   Het ontwikkelen en produceren van producten en informatie t.b.v. bewoners, bezoekers en bedrijven.
3.   De informatieve cultuur en toerisme portal BeleefWoerden.com
4.   Woerden promotioneel uit te laten groeien tot hoofdstad van het Groene Hart.

 

Tool kit

Woerden Marketing biedt iedereen materiaal om 'Woerden' te promoten. Deze teksten en beelden kunt u overnemen in uw folders, op uw website of in andere uitingen waarin u over Woerden vertelt. Doel is om samen te werken aan herkenbaarheid ten behoeve van een sterk merk: Woerden, hoofdstad van het Groene Hart.


Woerden Marketing

Bezoekadres
Meulmansweg 27
3441 AT Woerden

Contact
Woerden Marketing
telefoon: 0348-745492
email: redactie@beleefwoerden.com
website: http://www.woerdenmarketing.nl