Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Repair Café Harmelen

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, die draaien om (samen) repareren.

 

iedere derde zaterdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) van 10.00 – 12.00 uur

 

Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.


Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een gratis kop koffie of thee (een vrijwillige bijdrage mag ook!). Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Huisregels


De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen. Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.

 

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. U kunt doneren voor onderhoud van onze Bavo-kerk. Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.


Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.


De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan


Cultuur agenda - Repair Café Harmelen


ZA 20 NOV 21
Genre: Overig
Repair Café Harmelen
Bavohof, Joncheerelaan 7 Harmelen

ZA 18 DEC 21
Genre: Overig
Repair Café Harmelen
Bavohof, Joncheerelaan 7 Harmelen


Repair Café Harmelen

Bezoekadres
Bavohof, De Joncheerelaan,
Harmelen

Contact
telefoon: 06-14818725.
email: repaircafeharmelen@gmail.com
website: https://3eenheidparochie.nl/index.php/ha-activiteiten-nieuws/7500-ha-repaircafeharmelen