Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden TV

Woerden TV

Woerden.TV maakt onderdeel uit van mediaproductiebedrijf Alko Media. Woerden.TV en producent Alko Media doen er alles aan om auteursrechten na te leven. Helaas kan het gebeuren dat wij niet tijdig de eigenaar van beeldmateriaal kunnen achterhalen om afspraken te maken rondom gebruik en rechten.

Denkt u dat wij een fout gemaakt hebben?

Neem dan contact op met ons.

We corrigeren onze fouten graag.


Wanneer lezers brieven of ingezonden stukken sturen, behouden deze bij publicatie hun auteursrecht, maar verleent de lezer door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, print of elektronisch van Alko Media te gebruiken, verspreiden of te tonen. Ook geeft u toestemming om het materiaal op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.


Voor het overnemen, opslaan of verspreiden van (delen van) de inhoud van de website Woerden.TV, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Alko Media c.q. rechthebbende(n).

Ook bij en gebruik van de vormgeving, foto’s en video op welke wijze dan ook is schriftelijke toestemming noodzakelijk.

Op de geproduceerde teksten, beelden en video’s van Alko Media is het Nederlands auteursrecht van toepassing.

 

Wij zijn gek op nieuws! En brengen dan ook graag samen met jou het nieuws van Woerden. Ben je ooggetuige van nieuws? Organiseer je een evenement of persbijeenkomst? Weet jij dat er een bijzondere gebeurtenis gaat plaatsvinden? Laat het ons weten! Stuur ons je foto, filmpje of verhaal.  Bij bijzonder nieuws of 112-nieuws mag je dag en nacht appen of bellen met 06-14324719.


Woerden TV

Contact
Redactie
telefoon: 06-14324719
email: redactie@woerden.tv