Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Concert: Vriendschap & Luchtmacht Mannenkoor

za 23 april 2022

19.30 uur/Gratis: De Vriendschap o.l.v. Jan van Dam en het Luchtmacht Mannenkoor o.l.v. Rienus Oude Kempers.

 

De opening wordt verzorgd door burgemeester Molkenboer.

 

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.
Hiernaast geeft het koor zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.

 

De leden van het LMK komen uit het gehele land maar ook uit Duitsland en kwamen voorheen voor de repetities naar de bakermat van het koor de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Tegenwoordig wordt gerepeteerd op de vliegbasis Deelen.

 Locatie

Bonaventurakerk Rijnstraat 56 in Woerden


Harmonie de Vriendschap

Harmonie de Vriendschap