Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Uitgesteld: Plaatsing zeven struikelstenen’

wo 25 maart 2020

Meer info over het tijdstip van de plaatsing volgt

De eerste 7 struikelsteen wordt op 25 maart gelegd op de Wilhelminaweg, de Julianastraat, Emmakade en Singel.

De stenen zijn voorzien van een messingplaatje met daarin gegraveerd de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van overlijden van het slachtoffer. Ze zijn een eerbetoon aan de omgebrachte medeburgers. totaal komen er 16, nog 7 in Woerden en twee in Kamerik.

 

De meeste namen en het lot van de joodse inwoners van Woerden is uitvoerig beschreven in een boek van oud-Woerdenaar Wout Ultée.

 

Stolpersteine, of  in het Nederlands "struikelstenen",

Dit is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. In Friesland worden de gedenktekens stroffelstiennen genoemd, in Vlaanderen ook wel gedenkkasseien.

Demnig brengt deze gedenktekens aan in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova's getuigen en gehandicapten en er zijn er al ongeveer 55.000 struikelstenen geplaats in de verschillende landen waarin deze mensen vervolgd werden

 

In Nederland werden er van de 140.000 Joodse mensen (telling mei 1940) ongeveer 101.800 vermoord of door ziekte en uitputting om het leven gekomen. De massale deportaties naar de vernietigingkampen begonnen in de zomer van 1942.

 


Locatie

stichting 4 en 5 mei Woerden

stichting 4 en 5 mei Woerden

stichting 4 en 5 mei Woerden