Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Afgelast! - Lezing Superpower China -Walter Pfeil

do 16 april 2020

aanvang 19.30 uur (2,5 uur)/€ 15,-

Superpower China – Een bedreiging voor onze waarden?

In deze lezing vol vuurwerk laten we de opkomst zien van de Chinese draak in haar streven naar wereldmacht. De ontwikkeling van onze onderlinge relatie staat centraal. Je komt meer te weten over het zestien plus één initiatief tussen China en de voormalige communistische landen uit Midden- en Oost-Europa en de hernieuwing van Marco Polo's zijderoute in het Chinese “One belt, One road” – initiatief. Ook gaan we het hebben over de handelsrelatie en de problemen bij markttoegang en marktbescherming, de gedwongen technologietransfer en de diefstal van intellectueel eigendom (het gevaar van namaakgoederen). De Europese pogingen voor verdieping en bijsturing, botsende systemen en ideologieën en een andere kijk op mensenrechten komen aan bod. Ook kijken we naar het nakomen van internationale afspraken, Xi's afwijkende werkelijkheid en de Europese beschermingsmaatregelen. Hoe gaan we met China om?

Dhr. Drs. W. (Walter) Pfeil

Walter Pfeil (1959) is Europa-deskundige en verbonden aan Stichting EU Research en Educatie. Sinds 1995 houdt Eured zich vanuit een onafhankelijke positie bezig met Europa. Zij verzorgt gastlessen, lezingen en cursussen, en verstrekt advies. Zij richt zich op het verkleinen van de kloof tussen Brussel en de Europese burger.


Locatie

mboRijnland Polanerbaan 15 3447 GN Woerden


Volksuniversiteit Woerden

Volksuniversiteit Woerden

  • Meer informatie over Volksuniversiteit Woerden vindt u in de cultuurmap: Volksuniversiteit Woerden
  • Bezoekadres: Rembrandtlaan 24, Woerden