Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerdens Wijs in 1372

publicatiedatum: do 9 juni 2022

Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372. Dat zal te horen zijn op zaterdag 18 juni om 17:15 uur in de Petruskerk te Woerden. Dan speelt ensemble Aventure muziek rond Reynaerts historie, het verhaal dat ook in 15e-eeuws Holland is overgeleverd.

 

Muziek en verhalen van 650 jaar geleden herleven in de Petruskerk
 Vroeg-15e-eeuwse liederen laten net als het Reynaert-verhaal hebzucht, een perverse wereld en de altijd loerende leugen klinken. Een instrumentaal klankschap van Vlaamse en Nederlandse muziek omlijst de liederen en het verhaal.

 

De sluwe vos
Aventure vertelt de satirische geschiedenis van Reynaert, de sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel telkens om de tuin leidt om uiteindelijk zelfs opgenomen te worden in de geheime raad van de koning, het hart van de macht. Het dierenverhaal spiegelt de maatschappij; de muziek vertelt het menselijke en persoonlijke verhaal.


Daarbij klinken liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift (ca. 1400); Hugo von Montfort (1357-1423); Oswald von Wolkenstein (1376-1445); Pieter Potter manuscript (Den Haag, vroege 15e eeuw); instrumentale arrangementen uit o.a. het Helmonds archief; handschrift Van Hulthem; een Utrechts muziekhandschriftfragment; instrumentale fantasia’s als de Fochs schwantcz en de Katczen pfhote.

• Aventure bestaat uit: Christopher Kale – zang/verteller; Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluit.
• In het voorprogramma spelen cursisten van Kunstencentrum Het Klooster muziek van Benedetto Marcello en Antonio Vivaldi.
• Dit concert wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Kunstencentrum Het Klooster, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging, in het kader van Woerden 650 jaar stad.

  • Wie Aventure
  • Wat Reynaert die zal Reynaert blijven (vertelling en muziek)
  • Waar Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden
  • Wanneer zaterdag 18 juni 2022, 17:15 uur
  • Kaarten € 17,50 (inclusief drankje) via de website van Kunstencentrum Het Klooster: kloosterwoerden.nl/theater-lvp/