Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Leden sportoverleg afgetreden.

publicatiedatum: za 30 april 2022

Het Sportoverleg is een adviesorgaan dat de gemeente (gevraagd en ongevraagd) adviseert. De onafhankelijke leden zijn deskundig op het gebied van spelen, sport en bewegen en nemen vrijwillig deel aan het overleg. Het Sportoverleg wilde een professionaliseringsslag maken, vergelijkbaar met die van andere sportraden in Nederland.

 

Onder begeleiding van NOC*NSF werd een concept voor een “nieuw Sportoverleg” gemaakt.

 

Over dit concept bleek tijdens een bespreking met de gemeente Woerden bleek, volgens het Sportoverleg,  dat de gemeente een geheel andere visie heeft op de vorm en invulling van het Sportoverleg in Woerden.

Dat heeft ertoe geleid dat de leden zijn afgetreden.