Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Omgevingsvisie aangepast óók kunst en cultuur.

publicatiedatum: do 21 april 2022

De Woerdense Omgevingsvisie is op een aantal punten aangepast en opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Het betreft tal van zaken waarvan de besluitvorming over de verkiezingen heen getild zijn. Hieronder in het persbericht van de Gemeente de punten die hieronder vallen zoals ook cultuurvoorzieningen en de kunst in de openbare ruimte.

 

De aanpassingen zijn op verzoek van de gemeenteraad, die nog een aantal aandachtspunten had meegegeven. Omdat de Omgevingsvisie loopt tot 2040 en een grote impact heeft op de toekomst van Woerden en haar inwoners, heeft de gemeenteraad in februari besloten om de besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. De nieuwe gemeenteraad buigt zich in mei/juni over deze toekomstvisie.

 

De Omgevingsvisie is een toekomstvisie op hoofdlijnen waarin staat hoe we omgaan met (ruimtelijke) keuzes voor grote kwesties, zoals de woningnood, de behoefte aan bedrijfsruimte, oplossingen voor het verkeer, energie en recreatie. In februari 2022 heeft de gemeenteraad het college gevraagd een aantal punten in de visie nog verder uit te werken, namelijk biodiversiteit, natuurwaarden en klimaatadaptie, de sociale samenhang, leefbaarheid en voorzieningen in de bestaande wijken, de kunst in de openbare ruimte, de effecten van de woningbouw op de verkeersafwikkeling, de voorzieningen op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en recreatie, de (woon)invulling van de boerenerven en vrijkomende agrarische bebouwing en tot slot de onderbouwing van het onderzoeksgebied voor woningbouw ten noorden van Harmelen. Het college is hiermee aan de slag gegaan en heeft dit in de Omgevingsvisie verwerkt. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

 

Behandeling in de gemeenteraad
De Omgevingsvisie en bijbehorende documenten worden in mei/juni in de gemeenteraad besproken.

De data vindt u binnenkort op gemeenteraad.woerden.nl onder Vergaderingen.

Daar treft u ook de Omgevingsvisie en bijbehorende stukken aan.