Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Muziek en verhalen van 650 jaar geleden

publicatiedatum: vr 11 maart 2022

Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372. Dat zal te horen zijn op zaterdag 18 juni om 17:15 uur in de Petruskerk. Dan speelt het ensemble Aventure 15e-eeuwse muziek rond de verhalen over Reynaert de vos. Woerdens Wijs in 1372

 

Muziek en verhalen van 650 jaar geleden in de Petruskerk

Aventure stelde een muziekprogramma samen rond Reynaerts historie, dat ook in 15e-eeuws Holland is overgeleverd.  Vroeg-15e-eeuwse liederen laten net als het Reynaert-verhaal hebzucht, een perverse wereld en de altijd loerende leugen klinken. Een instrumentaal klankschap van muziek uit het Vlaamse en Nederlandse gebied omstreeks 1400 omlijsten de liederen en het verhaal.


Aventure vertelt de satirische geschiedenis van Reynaert, de sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel telkens om de tuin leidt om uiteindelijk zelfs opgenomen te worden in de geheime raad van de koning, het hart van de macht. Het dierenverhaal spiegelt de maatschappij; de muziek vertelt het menselijke en persoonlijke verhaal.


Daarbij klinken liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift (ca. 1400); Hugo von Montfort (1357-1423); Oswald von Wolkenstein (1376-1445); Pieter Potter Manuscript (Den Haag, vroege 15e eeuw); instrumentale arrangementen uit o.a. het Helmonds Archief; Handschrift Van Hulthem; een Utrechts muziekhandschriftfragment; instrumentale fantasia’s als de Fochs schwantcz en de Katczen pfhote.

 

Aventure bestaat uit: Christopher Kale – zang/verteller; Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluit.
In het voorprogramma spelen cursisten van Kunstencentrum Het Klooster oude muziek uit een minder ver verleden.

 

Samenwerking
Dit concert wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Kunstencentrum Het Klooster, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging.

 

Kaarten  € 17,50 (inclusief drankje) via deze LINK