Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Tegemoetkoming kosten maatregelen Corona Toegangsbewijs

publicatiedatum: do 23 december 2021

Op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs verplicht is, moet deze worden gescand en het ID-bewijs gecontroleerd. Ondernemers en organisaties moeten maatregelen* treffen dit te controleren. Deze maatregelen brengen mogelijk extra kosten met zich mee. Het Rijk heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld ter ondersteuning. (aanvraag voor 5 januari!)

 

 

* Denk daarbij aan extra personeel of vrijwilligers, meer uren voor personeel of het aanschaffen van handscanners.

 

Tegemoetkoming extra gemaakte kosten CTB
Wethouder Arjan Noorthoek (Economische Zaken en Sport): “Deze regeling zetten we als gemeente in om ondernemers en organisaties in Woerden tegemoet te komen voor (een deel van) deze extra kosten. Het is aan ons als gemeente om te bepalen op welke wijze het geld wordt ingezet en/of verdeeld. De gemeente heeft gekozen voor een tijdelijke subsidieregeling voor organisaties die tot de doelgroep behoren.”

Wie kan aanspraak maken?
De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen (ondernemers, organisaties en verenigingen) die wettelijk verplicht zijn de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren en deze controle ook daadwerkelijk zelf hebben uitgevoerd.

Kosten die in aanmerking komen
Subsidie vanuit deze regeling wordt verstrekt voor activiteiten die de aanvrager in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 heeft verricht om te voldoen aan de coronatoegangscontrole. Alle eventuele kosten die de aanvrager hiervoor heeft moeten maken zoals (extra) loonkosten, vrijwilligersvergoedingen en materiaalkosten, mogen opgegeven worden.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:
• kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
• kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
• kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op
aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

3 categorieën
Hierin onderscheiden we 3 categorieën:
categorie a:  rechtspersonen die ten behoeve van de openstelling van hun eigen accommodatie of inrichting bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals horecaondernemers, sportscholen en sportverenigingen die een sportkantine exploiteren in eigen beheer;
categorie b:  rechtspersonen die ten behoeve van de uitvoering van eigen activiteiten hun leden en andere bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals sportverenigingen die een zaal of ruimte huren en culturele verenigingen;
categorie c:  evenementenorganisatoren die hun bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB.

De maximale bijdrage verschilt per categorie:
categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 500,-;
categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-;
categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-.

Aanvraag
De aanvraag voor een bijdrage/subsidie moet voor 5 januari bij de gemeente zijn ingediend.
Download het aanvraagformulier op: https://www.woerden.nl/ondernemers/ondernemersvragen-en-voorzieningen-omtrent-coronavirus.
Het ondertekende en volledig ingevulde formulier met eventueel bijlagen moet voor 5 januari 2022 verstuurd worden naar covid19@woerden.nl om in aanmerking te komen voor een subsidie.

 

Let op! De aanvraag moet onderbouwd worden. Dit kan met een factuur of urenberekening.