Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden een aantrekkelijke binnenstad in 2030

publicatiedatum: do 25 november 2021

Hoe houden we het Woerdense centrum ook in de toekomst uitnodigend en compleet nu steeds meer winkels moeite hebben te overleven? Een enthousiast kernteam vanuit de horeca, Stadshart, Vestingraad, vastgoedondernemers en de gemeente heeft de handen ineen geslagen en komt nu met een voorstel voor de koers.

 

Samen naar een levendige en aantrekkelijke binnenstad in 2030

Het Woerdense college is blij met het initiatief en biedt alle Woerdenaren de gelegenheid over deze ‘stip op de horizon’ mee te praten en een reactie te geven. Een besluit over de visie volgt pas na de gemeenteraadsverkiezingen.

 

De wereld verandert, ook ons koopgedrag. Steeds vaker kopen we online of rechtstreeks bij de fabrikant. Hoewel de leegstand in Woerden relatief meevalt, is de verwachting dat er in 2030 zo’n 19% minder winkels zullen zijn dan nu. Niks doen, zou betekenen dat er veel leegstand komt. Een schrikbeeld voor zowel bezoekers, ondernemers als bewoners. Want we willen een gezellige stad, waar je naartoe kunt om te winkelen, maar ook voor een drankje, hapje of cultureel evenement.

 

Bovendien is het centrum een fijne plek om te wonen. Om de binnenstad aan te passen aan onze veranderde behoefte, is een duidelijke koers nodig voor de toekomst.

 

Compacter met een gezonde kern, op basis van vrijwilligheid
Onder begeleiding van het externe bureau ‘Ik Onderneem!’ heeft een kernteam met vertegenwoordigers vanuit Koninklijke Horeca Nederland, BIZ Stadshart, de Vestingraad, Vastgoed Vereniging Binnenstad en de gemeente het vraagstuk in kaart gebracht en is gezamenlijk nagedacht over een mogelijke koers om ook in 2030 een vitale binnenstad te houden. De provincie subsidieert dit traject, dat door de uiteenlopende belangen behoorlijk uitdagend was. De partijen zijn dan ook trots een duidelijke koers aan Woerden voor te leggen waar zij allen achter staan. Een koers waarbij wordt toegewerkt naar een compacter winkelgebied met een gezonde kern, waarbij enkele straten langzamerhand kunnen ‘verkleuren’ van ‘winkelstraat’ naar óf meer woningen óf andere functies.

 

Bestemmingsplan

Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt door een aanpassing van het bestemmingsplan. Dat vergroot de mogelijkheden van functies van panden in de binnenstad en biedt volop kansen voor nieuwe concepten aan ondernemers, bewoners, de cultuursector en bezoekers. Belangrijk is dat we de komende jaren de tijd hebben voor eventuele verplaatsingen of wijzigingen van functies, en dat op basis van vrijwilligheid.

 

Koerskaart

In een kaart is de koers weergegeven. Kort samengevat:

  • - Een aantrekkelijk kernwinkelgebied creëren, bestaande uit Kerkplein en Voorstraat
  • - De Rijnstraat als huiskamer van de stad met veel voor publiek toegankelijke bedrijvigheid en zonder wonen op de begane grond, waarbij geleidelijk de winkels verhuizen naar vrijkomende panden aan Kerkplein of Voorstraat
  • - De Wagenstraat opnieuw ontwikkelen met de focus op dagelijks winkelen én cultuur. Maar ook de Rijnstraatzijde kan aaneengesloten bebouwing krijgen
  • - Mooi stads wonen in de Havenstraat en de Nieuwstraat, de winkels kunnen geleidelijk verplaatsen naar Wagenstraat, Kerkplein, Voorstraat.
  • - En tot slot de juiste verbindingen tussen al deze plekken, die uitnodigen om te lopen, fietsen en van a naar b te gaan. Hiermee behouden en versterken we de parels van Woerden.

Reacties welkom!
Iedereen in Woerden krijgt de gelegenheid hierover de komende maanden in gesprek te gaan en te reageren. In november en december zijn er bijeenkomsten van Stadshart en Vestingraad met hun achterbannen.

Op 17 januari 2022 is er van 18.00 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden. Meer informatie hierover volgt. Reageren kan t/m 31 januari, onder andere via het mailadres vitalebinnenstad@woerden.nl. Alle reacties worden verzameld, beoordeeld en eventueel verwerkt in het voorstel. Een besluit hierover volgt na de verkiezingen door het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Meer weten?
Kijk voor de kaart, de toelichting en de planning op www.woerden.nl/vitalebinnenstad.