Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Bijeenkomsten Rembrandtbrug en Hollandbaan

publicatiedatum: ma 15 november 2021

In november wil de gemeente graag met u, als bewoner of ondernemer, in gesprek over het (aangepaste) ontwerp voor de Rembrandtbrug. U bent van harte welkom bij twee bijeenkomsten: op maandag 15 november (Brug en Rembrandtbrugtracé) en woensdag 24 november (Hollandbaan en rotonde Molenvlietbaan).

 

Van 8 juli t/m 1 september heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug ter inzage gelegen. Daarop zijn ruim 200 inspraakreacties ontvangen. Mede op basis hiervan hebben we aanvullend onderzoek uitgevoerd en het ontwerp verder uitgewerkt en aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan wordt samen met de beantwoording van de inspraakreacties in het 1e kwartaal 2022 opnieuw ter inzage gelegd.

 

Graag gaan we met u in gesprek over het (aangepaste) ontwerp. We nodigen u daarom uit om aanwezig te zijn bij de volgende bijeenkomsten.


Bijeenkomst Brug & Rembrandtbrugtracé

  • Wanneer: maandag 15 november
  • Tijd: 19:30 uur – 21:30
  • Locatie: Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 Woerden

Tijdens deze bijeenkomst richten we ons op de rotonde Rembrandtlaan – Leidsestraatweg, de brug, de weg over het bedrijventerrein Barwoutswaarder en de rotonde aan Kuipersweg – Hollandbaan. Wij geven een toelichting op de stand van zaken en het vervolgproces en gaan in gesprek over het nader uitgewerkte ontwerp, de ruimtelijke inpassing en het onderzoek naar geluidsmaatregelen.

 

Bijeenkomst Hollandbaan en rotonde Molenvlietbaan

  • Wanneer: Woensdag 24 november
  • Tijd: 19:30 uur – 21:30
  • Locatie: Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 Woerden

Tijdens de bijeenkomst Hollandbaan en de ronde Molenvlietbaan geven we een toelichting op de aanpassing van de rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan en op het onderzoek naar maatregelen langs de Hollandbaan in het kader van de Motie Maatregelen Hollandbaan.
Aanmelden

Wilt u bij één of beide informatiebijeenkomsten aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via het online platform www.brugwoerdenwest.nl. Daar vindt u ook de meest actuele informatie over het project.
Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u graag een persoonlijke afspraak maken? Neem dan contact op met omgevingsmanager Len Hazeleger. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 06 515 477 34 of door een email te sturen aan hazeleger.l@woerden.nl