Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuur Platform zoekt cultuurmakelaar

publicatiedatum: di 16 november 2021

Stichting Cultuur Platform Woerden is geen vrijwilligersorganisatie meer maar hebben een directeur aangesteld. Om de organisatie verder te versterken zijn ze op zoek naar een cultuurmakelaar die per januari (voor 14 uur per week, op freelance basis) de organisatie komt versterken

 

Stichting Cultuur Platform Woerden stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers in Woerden. Wij brengen beoefenaars van verschillende kunstvormen met elkaar in contact en bevorderen onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers van culturele projecten en evenementen financieel via het Loket Culturele Zaken.

 

Tijdens de coronapandemie hebben we onze rol sterk verruimd en nieuwe, innovatieve subsidieregelingen in het leven geroepen, waarmee de culturele (amateur)sector in Woerden een flinke impuls heeft gekregen. Het Cultuur Platform Woerden vertegenwoordigt dan ook een gigantische achterban. We beseffen ook dat cultuur nog niet iedereen bereikt en er kansen voor organisaties en makers blijven liggen.

 

De cultuurmakelaar is:

 •     neutraal en heeft geen belangen in de Woerdense culturele sector;en is een netwerker en bruggenbouwer;
 •     aansprekend en stimulerend voor de gehele Woerdense culturele sector, voor elke leeftijd, elk niveau en alle disciplines;
 •     initiatiefrijk en kent de mores van de culturele sector goed;
 •     zelfstandig en gaat effectief te werk;
 •     heeft kennis van zaken en ervaring op het gebied van het stimuleren, versterken en verbinden van culturele activiteiten;
 •     een sparringpartner voor instellingen in andere domeinen dan de cultuur;
 •     goed op de hoogte van de mogelijkheden van fondsen, sponsorwerving, subsidieverlening en andere financieringsmogelijkheden. Ervaring met het genereren van budget voor kunst en cultuur uit de markt is een pré.

Dit gaat de cultuurmakelaar doen:

 •     aanjagen en verbinden van het culturele veld in Woerden;
 •     begeleiden en koppelen van culturele initiatieven, maar laat de uitvoering aan anderen over;
 •     verbinden van vraag en aanbod naar ruimte ten behoeve van het culturele veld;
 •     stimuleren van kennisdeling (o.a. op het gebied van financiën), en de ontwikkeling van makers en culturele organisaties (met name op het gebied van de amateurkunsten);
 •     verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen van de gemeente (sociaal domein, onderwijs, economische zaken) en het bedrijfsleven, en stimuleert samenwerking waardoor de breedtecultuur in Woerden versterkt en verdiept wordt;
 •     verkennen van de mogelijkheden van een gezamenlijke activiteitenagenda;
 •     eigen resultaten zichtbaar maken;
 •     ondersteunen individuele makers en organisaties bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden.

De cultuurmakelaar valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Beide trekken samen op om een sterke, samenhangende en ondernemende culturele sector in Woerden te bevorderen. De functie van cultuurmakelaar is beoogd tot eind december 2023.

 

meer info