Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Opvang van Afghaanse vluchtelingen

publicatiedatum: di 9 november 2021

De gemeente heeft een brief ontvangen van het Rijk over de druk op de AZC’s waarbij ook aandacht wordt gevraagd voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Per gemeente, en dus ook voor Woerden, gaat dit slechts om een klein aantal Afghanen en hun gezinnen, welk onderdeel uitmaakt van de totale taakstelling.

 

De zoektocht naar een woning begint zodra de Immigratie en Naturalisatiedienst
(IND) heeft bepaald dat een vluchteling in Nederland mag blijven. In het geval van de Afghaanse vluchtelingen kan dit proces naar verwachting vlugger verlopen.

 

Stand van zaken opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

De definitieve taakstelling voor Woerden in 2021 betreft 74 vergunninghouders, namelijk voor het eerste halfjaar en 41 vergunninghouders en voor het tweede halfjaar 33 vergunninghouders. Dit is minder dan de eerder verwachtte 82 vergunninghouders. Met de achterstand van de taakstelling vanuit 2020 van 3 personen is de totale taakstelling voor 2021 totaal 77 personen. Daarnaast verhuizen in 2020 en 2021 25 bewoners vanuit de Stadspoort naar een reguliere sociale woning in de gemeente. 

 

18 november is er een thema-avond in de raadzaal rond dit onderwerp.

Het bovenstaande te lezen in de uitgebreide raadsinformatiebrief (college informatie aan gemeente raad)

In de deze RAADSINFORMATIEBRIEF staat meer te lezen over het voorgenomen beleid m.b.t dit onderwerp.