Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Brandweer vereniging Woerden: 100 jaar!

publicatiedatum: zo 31 oktober 2021

Koninklijke Erepenning voor 100 jarige Brandweer Vereniging Woerden. gisteren 30 oktober, reikte Locoburgemeester Noorthoek deze erepenning uit in de kazerne van de Brandweer. Het formele 100-jarig bestaan van de Brandweer Vereniging was al op 23 augustus 2021 bereikt, maar de geschiedenis van het brandweer korps in Woerden gaat veel verder terug, zelfs tot het jaar 1818!

 

 in het archief van de brandweer Woerden (Stichting Historisch Brandweermaterieel) bevindt zich o.a. een ledenlijst die namen bevat van commandanten, opperbrandmeesters, onderbrandmeesters en secretarissen van Woerdense Brandweer al vanaf 1818. 

 

Rond 1900 waren er in Woerden al vier brandspuiten op wielen met bijbehorende waterpomp. Ook zijn in dit brandweerarchief diverse gemeentelijke verordeningen, brandvoorschriften en A.P.V. ’s uit het verre verleden aanwezig.

 

De meeste huizen in plaatsen als Woerden waren, lang geleden, vooral van hout en daardoor brandgevaarlijk. Bestrijding van brand gebeurde nog met de hand. Een rij mensen gaven emmers water door vanaf de dichtsbijzijnde sloot of de oude Rijn naar de plaats van de brand.  In 1671 werd de brandspuit uitgevonden (door de Amsterdamse kunstschilder Jan van der Heyden).

 

Deze spuiten konden worden voortgetrokken door een paard of door menskracht. Alle mannelijke bewoners van een stad hadden brandweerplicht en jaarlijks vond er een oefening plaats.

 

In Woerden waren vroeger de brandspuiten opgeslagen in een "brandweerhuisje" voor het Arsenaal, dat huisje kennen we nu nog, maar dan als horeca-gelegenheid 'de Pompier'. Rond 1920 werd deze brandweerplicht vervangen door een vrijwillige brandweer.

 

Altijd Paraat

We realiseren het ons misschien niet altijd maar de -vrijwillige- brandweer staat dag en nacht paraat voor de bestrijding van branden, maar ook voor tal van andere zaken.  Zaken varierend van "auto te water" en ernstige ongelukken tot kat in de boom. Verreweg de meesten van deze "spuitgasten" zijn (zeer goed opgeleide specialistische) vrijwilligers (die de brandweerwerk combineren met een baan) en hun optredens zijn lang niet altijd zonder risico’s, dus bedankt voor jullie inzet, 'parttime hero's'.