Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Lezing: geschiedenis van het werk.

publicatiedatum: di 12 oktober 2021

Op dinsdag 19 oktober a.s. (start om 20.00 uur ) organiseert de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, een lezing door Historicus Jan Lucassen over 'de geschiedenis van het werk'. Dit ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis met het thema: "Aan het werk". Gelijktijdig wordt de lezing ook uitgezonden via het internet.

 

De lezing start om 20.00 uur en wordt gehouden in de Maranathakerk te Woerden.

Let op: voor het bezoek gelden corona-maatregelen!

Tegelijkertijd wordt de lezing ook uitgezonden via het internet.

Voor het adres: zie kort voor aanvang de website shhv.info.

 

Achtergrondinformatie

Onlangs verscheen bij Yale University Press het boek The Story of Work. A New History of Humankind. De rijk geïllustreerde Nederlandse versie heeft als titel De wereld aan het werk - Van de prehistorie tot nu en verscheen op 1 oktober jl. bij uitgeverij WBooks in Zwolle. Ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis met het thema Aan het werk komt auteur Jan Lucassen, woonachtig in Gouda, voor onze vereniging spreken. De honderdduizenden jaren geschiedenis van het werk kan natuurlijk moeilijk in een uurtje worden samengevat. Dat is ook niet de bedoeling. De spreker kiest enkele grote thema's en verduidelijkt die aan de hand van lokale voorbeelden. Daarbij komt tot uiting wat typisch is voor onze streek, voor Nederland, of voor een veel groter deel van de wereld. In zijn boek benadrukt hij dat we niet alleen werken uit “nooddruft”, maar ook omdat we zo onze identiteit verwerven en onszelf verwerkelijken.

Werken doen we dus samen met anderen, op het boerenbedrijf, in de fabriek of op kantoor. Verder delen we het besef van "loon naar werken": inspanningen moeten eerlijk worden beloond. Jan Lucassen werkt dit verder uit aan de hand van de geschiedenis van jagers - voedselverzamelaars, landbouwers, loonafhankelijken en slaven in de oudheid, globalisering en robotisering. Ook onze streek biedt voldoende aanknopingspunten om dit grote verhaal van de mensheid te illustreren.

 

Lucassen denkt daarbij aan het al duizenden jaren oude boerenbedrijf waarop iedereen de handen uit de mouwen steekt, en aan de opkomst van loonarbeid, mogelijk gemaakt door de circulatie van kleingeld na het jaar 1100. Maar je kunt ook denken aan de stedelijke gilden, de werkverdeling op de steenbakkerijen langs Rijn en IJssel en de trekarbeid door vreemdelingen in de veengebieden en bij de hooioogst.

Meer recent: het verenigingswezen met als doel arbeidsomstandigheden te verbeteren.


Over de spreker

Jan Lucassen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij doceerde geschiedenis in Den Haag, Utrecht, Hull en Amsterdam. In 1988 trad hij toe tot het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Van 1990 tot aan zijn pensionering in 2012 was hij hoogleraar internationale en vergelijkende sociale geschiedenis in Amsterdam.

Historicus Jan Lucassen heeft recent een lijvig boek het licht laten zien met als  Nederlandse titel De Wereld aan het werk – Van de prehistorie tot nu.