Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Aardgasnetwerk niet zomaar opgeheven

publicatiedatum: do 7 oktober 2021

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november zijn de uitgangspunten van de Warmtevisie voor Woerden vastgelegd. Op initiatief van het CDA Woerden werd vastgesteld dat het aardgasnetwerk in Woerden niet zomaar wordt opgeheven. Er is daarmee rust om stap voor stap en wijk voor wijk aan de slag te gaan met de warmtetransitie.

 

 

Mogelijk kan het netwerk in de toekomst ook gebruikt worden voor levering van een alternatief voor gas zoals waterstof.

 

Vanuit het klimaatakkoord moet iedere gemeente aan het eind van dit jaar een warmtevisie hebben vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe de gemeente woningen wil gaan verwarmen in de toekomst, zonder CO2 uitstoot. Op 23 november heeft de gemeenteraad van Woerden de uitgangspunten vastgesteld. Hierin is aangegeven dat haalbaar, betaalbaar en draagvlak uitgangspunten zijn van het beleid. De gemeente wil stap voor stap aan de slag om CO2 uitstoot te reduceren, maar er is ook veel ruimte voor innovatie en nieuwe alternatieven.

 

Het CDA Woerden diende een wijzigingsvoorstel in om bij de uitgangspunten van de warmtevisie op te nemen dat in de gemeente Woerden voorlopig nog geen sprake kan zijn van het opheffen van het aardgasnetwerk. Dit is een zorg die leeft bij veel inwoners. Het CDA vindt dat deze zorg niet de boventoon moet voeren, maar gemeente en inwoners juist samen moeten werken aan de transitie.

 

Raadslid John Boere: ‘Als CDA Woerden zijn wij van mening er op dit moment nog te weinig goede alternatieve systemen zijn die aardgas kunnen vervangen en daarmee haalbaar en betaalbaar zijn. Wel zijn er mogelijkheden om te werken met hybride systemen waar een warmtepomp gecombineerd kan worden met een aardgas gestookte ketel die al reducties van CO2 uitstoot kan halen van 80%. Tevens liggen er ook kansen om het aardgasnetwerk in de toekomst te gebruiken als waterstofnetwerk wat een goed alternatief kan zijn om CO2 vrij te verwarmen. We moeten die opties niet uitsluiten, het gasnetwerk moeten we dus niet zomaar opheffen’.