Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuurcafe & Cultuurmanifest

publicatiedatum: di 21 september 2021

Voor het eerst sinds heel lange tijd was er weer een 'Cultuurcafé'. (in de Technohub). Speciale gasten waren Wethouder George Becht en twee nieuwe beleidsadviseurs Cultuur v.d Gemeente. Speciale aandacht ging uit naar het ondertekenen van het Cultuurmanifest (zie onder) het manifest drukt uit wat het gemeentecollege en hun culturele partners in Woerden belangrijk vinden in de lokale cultuur.

 

Het Cultuur Manifest zal op 14 oktober worden aangeboden* aan het college en de gemeenteraad.

Dat lijkt misschien wat vreemd omdat die het zelf -mede- opgesteld hebben maar waarschijnlijk gaat het om een formalisering van de uiteindelijk op papier terechtgekomen tekst.(red)

 

Esther Didden (voorzitter CPW) vertelde over plannen voor een inclusieve cultuur (iedereen doet mee!), waarbij ook samenwerking met het sociale domein, economie en vastgoed, vorm zal gaan krijgen.

Verder blijkt er volgens het CPW behoefte te zijn aan een cultuurmakelaar die verbindingen moet leggen tussen verschillende partijen in de Woerdense cultuur.

 

In 2019 vonden twee participatieavonden plaats waarop iedereen uit het culturele veld van Woerden was uitgenodigd om mee te denken over een concept Cultuur Manifest. Dit heeft geleid tot onderstaand Cultuur Manifest. *Dit manifest vormt sinds de vaststelling door college en Raad de basis voor de doelstellingen en uitgangspunten voor het cultuur beleidsplan 2020-2023. In het Cultuurcafé is het Manifest door ruim 70 cultuurmakers ondertekend. Wethouder George Becht ging nader in op de ontwikkelthema’s en gaf een doorkijkje naar de langere termijn. (bron site CPW)

 

Het manifest