Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Duikersbrug; gemetselde ‘voet’ aangetroffen

publicatiedatum: di 21 september 2021

Het werk is in de week na de vakantie weer opgestart en de eerste damwand-planken voor de tweede fase van de nieuwe brug zijn reeds geplaatst. Tijdens onderzoek naar de werkelijke constructie van de bestaande oude kademuur is op 2,50 meter onder het maaiveld een gemetselde ‘voet’ aangetroffen, die onderdeel is van deze oude kademuur..

 

Dit onderzoek is nodig om een optimale aansluiting van de nieuwe brug op de bestaande kademuur te kunnen maken. De buitenzijde was al onderzocht, maar nu de kabels en leidingen zijn verwijderd, is het pas mogelijk om aan de binnenzijde aanvullend onderzoek te doen.

 

GEMETSELDE VOET
Daarbij is de gemetselde ‘voet’ aangetroffen, die onderdeel is van de kademuur.

Deze loopt schuin af naar ongeveer 3,70 meter onder maaiveld. Het uiteinde van de voet ligt circa 3,30 meter uit de achterzijde van de muur. Dit was niet bekend en geeft meer inzicht in de opbouw van de muur. Dit betekent wel dat de ontwerpplannen voor dit tweede deel van de brug moeten worden bijgesteld.

Aan de buitenzijde van de muur worden de wanden inmiddels voorbereid, zodat de betonelementen er binnenkort tegenaan gemonteerd kunnen worden. Daarna worden de damwanden op de juiste hoogte gebracht.

 

Planning

  • Vanaf juli 2021 – eind 2021/begin 2022: bouwen zuidelijk deel duikerbrug
  • Vanaf begin 2021 – maart 2022: afbouwen wegen, fiets- en voetpaden
  • Voorjaar 2022: duikerbrug en kademuur klaar

 

De nieuwe (duiker)brug maakt een vaarrondje Singel mogelijk. De effectieve doorvaarhoogte van de duikerbrug wordt ca. 1.50 meter.

Straks Zwemmen?
De Singel is een vaarweg en geen zwemvoorziening. Het is zeker niet de bedoeling om door duikers te
zwemmen. Zwemmen door een smalle duiker is extra gevaarlijk. In feite is zwemmen in de Singel
verboden. Er zijn wel her en der trapjes, maar die zijn bedoeld om bij nood uit het water te kunnen
komen.