Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Thema en Inschrijven Rijnkunst 2022

publicatiedatum: zo 5 september 2021

Het thema voor de RijnKUNSTprijs 2022 is Stadsleven. Woerden heeft dan namelijk 650 jaar stadsrechten. Stadse fratsen, stadsmensen, stadsduiven, stadse fratsen, evenementen, het lever vroeger of in de toekomst... inspiratie genoeg. De inschrijving sluit op 1 januari 2022. De inzendingen van de deelnemers zullen ook weer te zien zijn in de bibliotheek Het Groene Hart aan de Meulmansweg.

 

KUNSTaandenRIJN Woerden organiseert in 2022 voor de vijfde keer de RijnKUNSTprijs. Dit jaar weer voor 2D- en 3D-werkstukken, inclusief foto’s. Beeldende (amateur)kunstenaars die wonen, werken of leren in de gemeente Woerden mogen meedoen.

De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury en de De winnaars ontvangen een bijzondere trofee gemaakt door een kunstenaar.

 

Tijdens de expositie in de Bibliotheek Het Groene Hart kunnenbezoekers hun stem uitbrengen voor de publieksprijs waarvoor een aparte trofee beschikbaar gesteld zal worden.

 

2021:

1e prijs 2d foto: Dick Mostaard Depot Boymans",

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met deze wedstrijd? Schrijft u zich dan in door uiterlijk op 1 januari 2022 een e-mail te sturen aan KUNSTaandenRIJN.woerden@gmail.com. Eerder inschrijven mag ook. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en het type kunstwerk dat u van plan bent in te sturen, en daarbij vooral ook de afmetingen.

 

Aan de deelnemers vragen wij een inschrijfgeld van 10 euro. Maak dit bedrag tegelijk met uw inschrijving over op bankrekening NL63 RBRB 0706 4662 92 t.n.v. Stichting KUNSTaandenRIJN Woerden. Vermeld daarbij “RijnKUNSTprijs 2021” en de naam van de deelnemer. Ter informatie: RBRB is de code van de Regiobank.

De ingezonden werken blijven uw eigendom. De werken zijn tijdens de expositie en de prijsuitreiking niet verzekerd. Als u dat wel wilt, dient u zelf voor een verzekering te zorgen.

De vorm waarin u meedoet, ets, schilderij, tekening, foto, beeldhouwwerk etc. is geheel vrij. De enige voorwaarde is dat u een creatieve interpretatie instuurt van het thema van de wedstrijd en dat u woont, werkt of les heeft in de gemeente Woerden.

 

2021: 1e prijs (en publieksprijs) 3d: Theo van de Meerendonk "de Trap van Theo"

 

Werken in de categorie 2D mogen niet groter zijn dan 120×120 cm en niet zwaarder dan het gewicht van een houten raam met canvas. Zorgt u voor een goede ophangconstructie? Werken in de categorie 3D voor plaatsing in een vitrine mogen maximale afmetingen van 40x40x40 cm hebben. Grotere werken in 3D moeten zelfstandig kunnen worden opgesteld op bijvoorbeeld een tafel en kunnen dan aangeraakt worden door het publiek. Neemt u bij twijfel contact met ons op. Houdt er in elk geval rekening mee dat de expositieruimte onderdeel is van de bibliotheek, en dat uw werk er niet kan geplaatst worden zoals in een galerie of een museum. Het voordeel is wel dat uw werk in de bibliotheek laagdrempelig bekeken kan worden.

 

Als uw werk gereed is, stuur dan een foto van het kunstwerk per e-mail aan ons toe. Daarmee verleent u ons tegelijk toestemming om de foto in onze uitingen, zoals op deze website en bij onze persberichten te gebruiken.

 

2021: eervolle vermelding Arthur Koopmans  aquarel. ‘the Future is Bright’,

 

Als er zoveel inzendingen zijn dat deze niet allemaal kunnen worden opgehangen in de bibliotheek, dan zullen wij in overleg met de jury een selectie maken. Indien uw werkstuk is geselecteerd voor de expositie, dan brengt u dit op bovengenoemde datum naar de locatie voor de expositie. Als het u niet lukt om zelf te komen, zoekt u dan alstublieft een andere oplossing. De organisatie van de prijs kan geen kunstwerken brengen. Indien nodig kunt u contactgegevens van een andere deelnemer krijgen om daar hulp te vragen.

 

Wij nodigen alle deelnemers per mail uit voor de prijsuitreiking. Wij maken de winnaars niet van te voren bekend, dus dat is een verassing. Als u onverhoopt niet kunt komen op de prijsuitreiking, laat u dat dan alstublieft even aan ons weten!

 

Sponsors, juryleden en bestuursleden van KUNSTaandenRIJN Woerden mogen buiten mededinging meedoen met de wedstrijd en werk exposeren mits er ruimte voor is in de Bibliotheek.