Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Terugblik informatieavond plan Rembrandtbrug

publicatiedatum: ma 19 juli 2021

Op maandag 12 juli om 20:00 uur organiseerde de gemeente een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug en de kruising Hollandbaan. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op de inhoud van het plan, de procedure en hoe je hierop kunt reageren. Heb je de avond gemist kan je hieronder informatie vinden en de presentatie van het ontwerp bekijken.

 

Ook kunt u hieronder de gehele presentatie (1) downloaden om deze nog eens door te bladeren en ook ziet u de vragen die zijn gesteld (2) op de informatieavond en kunt u de gemeentelijke antwoorden daarop bekijken. Ook kunt u via link 3 een reactie op het voor-ontwerp-bestemmingsplan indienen.

LINKS

  1. Presentatie informatieavond voorontwerpbestemmingsplan

  2. Vraag&antwoord* informatieavond voorontwerpbestemmingsplan

  3. Inspraakreactie indienen?

*VRAAG: Bij het akoestisch onderzoek zijn er 31 woningen waarvan de geluidsbelasting boven de wettelijke norm ligt zo ook bij de Hollandbaan-Waardsebaan, gaan de bewoners hier ook met hetzelfde moeizame traject te maken krijgen?

ANTWOORD (gem); Wij gaan ons uiterste best ervoor doen om dat te voorkomen!

 

bestemmingsplan Rembrandtbrug inzien? klik hier

*VRAAG: Waar kunnen bezwaren worden ingediend?

ANTWOORD (gem): In deze fase praten we nog niet over bezwaren, maar over inspraakreacties. U kunt pas bezwaar maken nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Om bezwaar te kunnen maken, bent u verplicht om ook een formele zienswijze in te dienen......

 

Er is ook een Online platform met veel (gemeentelijke) informatie over dit onderwerp zie de site www.brugwoerdenwest.nl