Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

7,1 miljoen voor versnelling woningbouw

publicatiedatum: ma 22 februari 2021

De Gemeente Woerden krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 7,1 miljoen euro om sneller (betaalbare) woningen te bouwen in de Poort van Woerden. Dit maakte het ministerie op 18 februari 2021 bekend. De subsidie is afkomstig uit de Woningbouwimpuls, een regeling die de woningbouw moet stimuleren.

 

bron: Persbericht Gemeente

Woerden krijgt 7,1 miljoen euro van het Rijk voor versnelling woningbouw

Naast de Poort van Woerden kunnen ook 29 andere projecten in Nederland rekenen op subsidie vanuit deze regeling. In totaal stelt het Rijk in deze uitgifte 266 miljoen euro beschikbaar.

Er is momenteel een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Landelijk, maar ook in Woerden. Met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls kan de gemeente grote stappen zetten om dit tekort op te lossen. In de Poort van Woerden (Nieuw-Middelland, het stationsgebied en Snellerpoort) worden de komende 10 jaar ruim 2.000 woningen gebouwd. De bijdrage van het Rijk zorgt voor een versnelling van deze woningbouw. Ook maakt deze bijdrage het mogelijk dat 50% van deze nieuwe woningen binnen de categorie ‘betaalbaar’ valt.

 

Extra vaart maken
Wethouder Tymon de Weger (Wonen): “Door deze subsidie kunnen we beter tegemoetkomen aan die woningzoekenden voor wie de nood nu het hoogst is, zoals starters, senioren en inwoners met een laag- en middeninkomen. Goed nieuws dus voor wie wacht op een betaalbare woning in Woerden. We kunnen nu extra vaart maken met onze plannen. Dit voorjaar start de bouw van zes woontorens ‘de Houttuin’ in Nieuw-Middelland.

Verder gaan komende maanden de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied en de bestemmingsplannen voor Snellerpoort en het winkelcentrum Snel en Polanen ter besluitvorming naar de gemeenteraad.”

 

Poort van Woerden
De Poort van Woerden is de ontwikkeling van een nieuw stuk stad aan de zuidkant van de spoorlijn in Woerden. Het bestaat uit drie deelgebieden waar volop plek is voor nieuwe woningen: Nieuw-Middelland, het stationsgebied en Snellerpoort. De gebieden kenmerken zich door een centrale ligging met een goede bereikbaarheid, veel ruimte voor water en groen en toekomstbestendigheid. Belangrijke bouwstenen waardoor het hier straks goed wonen, werken en verblijven is.