Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Coronanieuws : Gemeente Woerden

publicatiedatum: do 14 januari 2021

dinsdag plaatste de Gemeente Woerden een update m.b.t. de "verlengde Lockdown" op haar site. Het betreft een gemeentelijke weergave van wat gezegd werd op de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Ook plaatste de gemeente een update met informatie over het vaccinatiebeleid van de overheid.

 

We blijven in ieder geval tot en met 9 februari in Lockdown. Dat is nodig om het aantal coronabesmettingen verder te laten dalen.

  •     Blijf thuis
  •     Werk thuis
  •     Beperk bezoek

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge spraken over de noodzaak om de lockdown te verlengen met tenminste 3 weken. De besmettingscijfers dalen nog niet snel genoeg. Maar ook de ontwikkelingen rond de Britse variant baart de overheid zorgen. Deze variant lijkt vele malen besmettelijker. Het zou mogelijk kunnen zijn dat kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Dit wordt verder onderzocht.

 

De uitkomst van dit onderzoek is belangrijk bij de afweging of basisscholen en kinderopvang wellicht een week eerder, eind januari, al open kunnen. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen zal voortaan ook voor de middelbare scholen gelden.

 

Aan het OMT is gevraagd met spoed advies uit te brengen over het instellen van een avondklok. Een avondklok voorkomt groepsvorming onder jongeren en zet een rem op thuisbezoek. Afhankelijk van het advies en de ontwikkelingen van de besmettingscijfers kan deze maatregel later aanvullend worden genomen.

 

Voor ondernemingen die veel last ondervinden van de lockdown kondigde de premier nieuwe aanvullende maatregelen af. Dankzij de steunmaatregelen waren er vorig jaar minder faillissementen dan normaal.

 

Wanneer je in quarantaine moet, hou je daar dan ook aan. Vraag hulp bij problemen die zich voordoen. De hulp is er, bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, gaf minister de Jonge aan.

 

De premier tenslotte noemde het asociaal wanneer je nu nog het vliegtuig pakt om op vakantie te gaan: reis alleen naar het buitenland wanneer dit strikt noodzakelijk is. En hou je daarna aan de quarantaine regels. Maak zeker tot en met maart geen vakantieplannen in het buitenland.

 


Coronanieuws > informatie over vaccinatie

 

Het vaccinatieprogramma is vorige week van start gegaan en duurt tot in het najaar. Het tijdpad van de Rijksoverheid laat zien wanneer verschillende groepen mensen gevaccineerd worden. Dit gebeurt op verschillende momenten, met verschillende vaccins en op verschillende locaties.

 

De GGD en ziekenhuizen zijn gestart met de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg en acute zorg. Zij krijgen een uitnodiging van hun werkgever. Zzp-ers kunnen zich melden bij de werkgever waar zij nu werken. Kleine werkgevers kunnen contact opnemen met een van de grote koepels voor een informatiepakket: corona-vragen@actiz.nl , vaccinatie-informatie@zorgthuis.nl  of corona@vgn.nl. De overige zorgmedewerkers volgen in april.

Vanaf februari zijn de bewoners van verpleeghuizen en huizen voor mensen met een  verstandelijke beperking aan de beurt. Dit gebeurt grotendeels door de instellingen zelf, soms met hulp van de huisarts. Dit geldt ook voor de bewoners en medewerkers van GGZ instellingen. Alle overige zorgmedewerkers worden vanaf april gevaccineerd.

 

Voor thuiswonenden geldt:

  •     met een medische indicatie, 18 tot 60 jaar, via de huisarts vanaf februari
  •     zonder medische indicatie, 60 tot 75 jaar, via de GGD, vanaf maart
  •     ouder dan 75 jaar en niet mobiele mensen boven de 60 jaar, via de huisarts, vanaf maart
  •     zonder medische indicatie , 18 tot 60 jaar, via huisarts of GGD vanaf april/mei

 

Of alles precies gaat zoals gepland, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. In Europa worden de vaccins gezamenlijk ingekocht en verdeeld over de verschillende landen. Op dit moment zijn pas 2 verschillende vaccins goedgekeurd. Tot iedereen gevaccineerd is blijft het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Hou daar rekening mee wanneer u (vakantie)plannen maakt.

Kijk op coronavaccinatie.nl voor meer informatie en antwoord op uw vragen. U vindt hier ook het uitgebreide schema (Flow-chart), waar deze tekst op is gebaseerd.

 

update na persconferentie 12 januari 19.00 uur:

Minister de Jonge geeft aan eerder te beginnen met het vaccineren van ouderen. Vanaf 18 januari wordt gestart met het vaccineren van bewoners in enkele grotere verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg. Met het vaccineren van thuiswonende ouderen zal half februari gestart worden.

Een woordvoerder van de GGD heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat ook in Woerden een vaccinatie locatie komt. De vraag is uitgezet bij de gemeente die op zoek is naar een locatie die voldoet aan de eisen van de GGD. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in elke gemeente een vaccinatie locatie komt.

 

bron: site gemeente Woerden