Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Heel hoge "pure windenergie"?

publicatiedatum: ma 11 januari 2021

Er is al geruime tijd onrust en discussie over het mogelijk plaatsen van heel grote hoge windmolens en zonnepanelen in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De plannen komen van de gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen. Maar ook Harmelense bewoners vrezen overlast en stelde vragen aan de Woerdense gemeenteraad.

 

Op het plan Utrecht kwam al meteen veel kritiek, van bewoners (Reijerscop ligt gedeeltelijk in het gebied van de gemeente Woerden) die overlast vrezen van ontwikkelaars

 

Diverse grondeigenarenen, die in de polder liever woningen willen bouwen, zijn benaderd doorprojectontwikkelaar 'Pure Energie', die daar de windmolens wil gaan bouwen (molens van van ruim 250 meter hoog*).

 

In een brief aan de gemeenteraad en het college van Woerden stellen ze vragen over de betrokkenheid en invloed van Woerden.

 

Ook protesteren ze tegen het feit dat ze stem hebben in deze plannen.

 

"Het wantrouwen in projectontwikkelaars zit door hun handelen inmiddels diep geworteld in onze buurt" en "Participatie komt -tot nu toe -niet voor in het proces van Pure Energie" en plaatsing van de molens lijkt onafwendbaar ., zo stellen de bewoners.

 

Uit een gehouden enquête blijkt dat er in de buurt geen draagvlak is voor industriële windturbines. 90 % van de betrokkenen is voor zon op daken

Ze vragen zich af "heeft de gemeente Woerden weet van dit optreden en wat vindt de gemeente Woerden daarvan?"

 

*In het "concept afwegingskader van de Gemeente Woerden" staat dat Reijerscop is aangemerkt als potentieel zoekgebied voor industriële windturbines van 250 meter hoog en zonnepanelen. Hierover is, voor zover de reactie beken,d door de raad nog geen beslissing genomen.

 

lees de hele ingezonden brief